کتاب الکترونیکی

ترکیبات جبری الگوریتمی و مبانی گروبنر

Algorithmic algebraic combinatorics and Grobner bases

دانلود کتاب Algorithmic algebraic combinatorics and Grobner bases (به فارسی: ترکیبات جبری الگوریتمی و مبانی گروبنر) نوشته شده توسط «Aiso Heinze – Mikhail Klin (auth.) – Mikhail Klin – Gareth A. Jones – Aleksandar Jurišić – Mikhail Muzychuk – Ilia Ponomarenko (eds.)»


اطلاعات کتاب ترکیبات جبری الگوریتمی و مبانی گروبنر

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Aiso Heinze – Mikhail Klin (auth.) – Mikhail Klin – Gareth A. Jones – Aleksandar Jurišić – Mikhail Muzychuk – Ilia Ponomarenko (eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 311

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 3642019595 , 9783642019593

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب ترکیبات جبری الگوریتمی و مبانی گروبنر

این مجموعه مقالات آموزشی و پژوهشی خوانندگان را با حوزه‌های مختلف ترکیب‌های جبری محض و کاربردی مدرن و هندسه‌های محدود با تأکید ویژه بر جنبه‌های الگوریتمی و استفاده از نظریه مبانی گروبنر آشنا می‌کند.

موضوعات پوشش داده شده عبارتند از پیکربندی های منسجم، طرح های ارتباطی، گروه های جایگشت، مربع های لاتین، حدس ژاکوبین، شیمی ریاضی، ترکیبات افراطی، تئوری کدگذاری، طرح ها و غیره. توجه ویژه به شرح الگوریتم های عملی ابتکاری است. و پیاده سازی آنها در بسته های نرم افزاری مانند GAP و MAGMA.

خوانندگان از ترکیب استثنایی اهداف آموزشی آموزنده با ارائه نتایج علمی جدید و قابل توجه با ماهیت بین رشته ای بهره مند خواهند شد.


This collection of tutorial and research papers introduces readers to diverse areas of modern pure and applied algebraic combinatorics and finite geometries with a special emphasis on algorithmic aspects and the use of the theory of Gröbner bases.

Topics covered include coherent configurations, association schemes, permutation groups, Latin squares, the Jacobian conjecture, mathematical chemistry, extremal combinatorics, coding theory, designs, etc. Special attention is paid to the description of innovative practical algorithms and their implementation in software packages such as GAP and MAGMA.

Readers will benefit from the exceptional combination of instructive training goals with the presentation of significant new scientific results of an interdisciplinary nature.

دانلود کتاب «ترکیبات جبری الگوریتمی و مبانی گروبنر»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.