کتاب الکترونیکی

مقبولیت قواعد استنتاج منطقی

Admissibility of Logical Inference Rules

دانلود کتاب Admissibility of Logical Inference Rules (به فارسی: مقبولیت قواعد استنتاج منطقی) نوشته شده توسط «Vladimir V. Rybakov»


اطلاعات کتاب مقبولیت قواعد استنتاج منطقی

موضوع اصلی: منطق

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: North Holland

نویسنده: Vladimir V. Rybakov

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1997

تعداد صفحه: 613

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 9780080525990 , 9780444895059 , 0444895051

توضیحات کتاب مقبولیت قواعد استنتاج منطقی

هدف این کتاب ارائه نتایج نظری اساسی در مورد قواعد استنتاج در سیستم های رسمی قیاسی است. توجه اولیه معطوف به موارد زیر است:

• قواعد استنتاج قابل قبول یا مجاز

• اشتقاق پذیری قواعد استنتاج پذیرفتنی

• کامل بودن ساختاری منطق ها

• مبانی قواعد استنتاج قابل قبول و معتبر.

>تاکید خاصی بر منطق های غیر استاندارد گزاره ای (منطق های اولیه، فوق شهودی و مدال) وجود دارد، اما روابط پیامد منطقی کلی و نظریه های کلاسیک درجه اول نیز در نظر گرفته شده است.

کتاب اساساً مستقل است و توجه ویژه ای به آن شده است. تا مطالب را به شیوه ای مناسب برای خواننده ارائه کند. شواهد نتایج، که بسیاری از آنها به راحتی در جاهای دیگر در دسترس نیستند، نیز گنجانده شده است.

این کتاب در سطحی مناسب برای دانشجویان سال اول تحصیلات تکمیلی در ریاضیات یا علوم کامپیوتر نوشته شده است. اگرچه دانش مقدماتی و جبر جهانی ضروری است، اما فصل اول شامل تمام نتایج جبر و منطق جهانی است که خواننده به آن نیاز دارد. برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ریاضیات و علوم کامپیوتر، این کتاب یک کتاب درسی عالی است.


The aim of this book is to present the fundamental theoretical results concerning inference rules in deductive formal systems. Primary attention is focused on:

• admissible or permissible inference rules

• the derivability of the admissible inference rules

• the structural completeness of logics

• the bases for admissible and valid inference rules.

There is particular emphasis on propositional non-standard logics (primary, superintuitionistic and modal logics) but general logical consequence relations and classical first-order theories are also considered.

The book is basically self-contained and special attention has been made to present the material in a convenient manner for the reader. Proofs of results, many of which are not readily available elsewhere, are also included.

The book is written at a level appropriate for first-year graduate students in mathematics or computer science. Although some knowledge of elementary logic and universal algebra are necessary, the first chapter includes all the results from universal algebra and logic that the reader needs. For graduate students in mathematics and computer science the book is an excellent textbook.

دانلود کتاب «مقبولیت قواعد استنتاج منطقی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.