کتاب الکترونیکی

راهنمای اقتصاد سنجی

A guide to econometrics

دانلود کتاب A guide to econometrics (به فارسی: راهنمای اقتصاد سنجی) نوشته شده توسط «Peter E. Kennedy»


اطلاعات کتاب راهنمای اقتصاد سنجی

موضوع اصلی: اقتصاد سنجی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Peter E. Kennedy

زبان: English

فرمت کتاب: chm (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1998

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0262112353 , 9780585202037 , 9780262112352

نوبت چاپ: 4

توضیحات کتاب راهنمای اقتصاد سنجی

راهنمای اقتصاد سنجی خود را به عنوان یک متن ترجیحی برای معلمان و دانش آموزان در سراسر جهان تثبیت کرده است. این یک نمای کلی از موضوع و یک احساس شهودی برای مفاهیم و تکنیک های آن بدون علامت گذاری و جزئیات فنی که مشخصه اکثر کتاب های درسی اقتصاد سنجی است، ارائه می دهد. ویرایش پنجم دارای دو افزوده اصلی است، یک فصل در مورد داده های تابلویی و یک فصل مبتکرانه در مورد اقتصاد سنجی کاربردی. فصول موجود به طور گسترده اصلاح و به روز شده اند، به ویژه فصل مشخصات (برای هماهنگی با فصل اقتصاد سنجی کاربردی)، فصل متغیرهای وابسته کیفی (برای توضیح بهتر تفاوت بین لاجیت چند جمله ای و شرطی)، فصل متغیرهای وابسته محدود (برای ارائه یک تفسیر بهتر تخمین توبیت)، و فصل سری زمانی (برای گنجاندن بحث خودرگرسیون برداری از فصل معادلات همزمان و توضیح کاملتر تخمین مدل های تصحیح خطای برداری). چندین تمرین جدید اضافه شده است که برخی از آنها بخش های جدیدی را در مورد بوت استرپینگ و اقتصاد سنجی کاربردی تشکیل می دهند. این نسخه فقط در تمام قاره آمریکا، هند غربی و کشورهای وابسته به ایالات متحده برای فروش است.


A Guide to Econometrics has established itself as a preferred text for teachers and students throughout the world. It provides an overview of the subject and an intuitive feel for its concepts and techniques without the notation and technical detail that characterize most econometrics textbooks. The fifth edition has two major additions, a chapter on panel data and an innovative chapter on applied econometrics. Existing chapters have been revised and updated extensively, particularly the specification chapter (to coordinate with the applied econometrics chapter), the qualitative dependent variables chapter (to better explain the difference between multinomial and conditional logit), the limited dependent variables chapter (to provide a better interpretation of Tobit estimation), and the time series chapter (to incorporate the vector autoregression discussion from the simultaneous equations chapter and to explain more fully estimation of vector error correction models). Several new exercises have been added, some of which form new sections on bootstrapping and on applied econometrics. This edition is for sale in all of the Americas, the West Indies, and U.S. dependencies only.

دانلود کتاب «راهنمای اقتصاد سنجی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.