کتاب الکترونیکی

مسیری سریع برای مدل‌سازی، نظارت و ارزیابی مالی ساختاریافته: Jump Start VBA

A Fast Track To Structured Finance Modeling, Monitoring and Valuation: Jump Start VBA

دانلود کتاب A Fast Track To Structured Finance Modeling, Monitoring and Valuation: Jump Start VBA (به فارسی: مسیری سریع برای مدل‌سازی، نظارت و ارزیابی مالی ساختاریافته: Jump Start VBA) نوشته شده توسط «William Preinitz»


اطلاعات کتاب مسیری سریع برای مدل‌سازی، نظارت و ارزیابی مالی ساختاریافته: Jump Start VBA

موضوع اصلی: اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: William Preinitz

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 769

حجم کتاب: 11 مگابایت

کد کتاب: 0470398124 , 9780470398128 , 9780470446140

توضیحات کتاب مسیری سریع برای مدل‌سازی، نظارت و ارزیابی مالی ساختاریافته: Jump Start VBA

این کتاب برای شروع با مثال های ساده طراحی شده است که به تدریج اعتماد خواننده را برای انجام کارهای پیچیده تر افزایش می دهد. بحث نظری بسیار کمی در مورد علوم کامپیوتر، الگوریتم های تحقیق در عملیات، ریاضیات یا امور مالی وجود دارد. هدف کتاب این است که به خواننده بیاموزد کارهای پیچیده را به کارهای ساده تقسیم کند. سپس به نظر می رسد با استفاده از زیرمجموعه مهمی از ویژگی های زبان، آن وظایف ساده را در کد VBA پیاده سازی کند.

محتوای آزمایشی این است: (1) چرا؟ چی؟ سازمان بهداشت جهانی؟ جایی که؟ و چطور؟ (2) عقل سلیم (3) اوراق بهادار کردن یک سبد وام (4) درک آبشار اکسل (5) طراحی مدل VBA (6) ایجاد مقدمات مدل (7) ماکروهای ضبط شده: نگاهی اولیه به زبان VBA (8) نوشتن منوها: مقدمه ای بر داده ها، محدوده ها، آرایه ها و اشیا (9) کنترل جریان مدل (10) ایجاد قابلیت های پیام رسانی (11) طراحی گزارش های مدل (12) برنامه اصلی و منوها (13) نوشتن کد انتخاب وثیقه (14) محاسبه جریان های نقدی (15) اجرای آبشار: تولید نتایج اولیه (16) اشکال زدایی مدل (17) اعتبارسنجی مدل (18) اجرای مدل (19) ایجاد قابلیت های اضافی (20) مستندسازی مدل (21) ) مدیریت رشد مدل (22) مدل نظارت بر پورتفولیو ساختمان (23) تکنیک های ارزش گذاری: چگونه قیمت را تعیین کنیم؟ (24) زمان چالش برانگیز برای معامله (25) پندهای فراق


This book is designed to start with simple examples that progressively develop the reader’s confidence to take on more complex tasks. There is very little theoretical discussion about computer science, operations research algorithms, mathematics, or finance. The thrust of the book is to teach the reader to break complex tasks down into simple tasks. It then looks to implement those simple tasks into VBA code using a critical subset of the features of the language.

The tentative contents is: (1) Why? What? Who? Where? and How? (2) Common Sense (3) Securitizing A Loan Portfolio (4) Understanding the Excel Waterfall (5) Designing the VBA Model (6) Laying the Model Groundwork (7) Recorded Macros: A First Look at the VBA Language (8) Writing Menus: An Introduction to Data, Ranges, Arrays, and Objects (9) Controlling the Flow of the Model (10) Building Messaging Capabilities (11) Designing the Model’s Reports (12) Main Program and Menus (13) Writing the Collateral Selection Code (14) Calculating the Cash Flows (15) Running the Waterfall: Producing Initial Results (16) Debugging the Model (17) Validating the Model (18) Running the Model (19) Building Additional Capabilities (20) Documentation of the Model (21) Managing the Growth of the Model (22) Building Portfolio Monitoring Model (23) Valuation Techniques: How do we Determine Price? (24) Challenging Times For the Deal (25) Parting Admonitions

دانلود کتاب «مسیری سریع برای مدل‌سازی، نظارت و ارزیابی مالی ساختاریافته: Jump Start VBA»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.