علم شیمی

سازماندهی فوق مولکولی و طراحی مواد

Supramolecular organization and materials design

دانلود کتاب Supramolecular organization and materials design (به فارسی: سازماندهی فوق مولکولی و طراحی مواد) نوشته شده توسط «W. Jones – C. N. R. Rao»


اطلاعات کتاب سازماندهی فوق مولکولی و طراحی مواد

موضوع اصلی: علم شیمی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: W. Jones – C. N. R. Rao

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 456

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 9780521662406 , 0521662400

توضیحات کتاب سازماندهی فوق مولکولی و طراحی مواد

شیمی فوق مولکولی با طراحی، سنتز و مطالعه ساختارهای مولکولی که توسط برهمکنش‌های غیرکووالانسی به هم متصل می‌شوند، سروکار دارد. سازه هایی از این نوع در طبیعت همه جا وجود دارند و اغلب به عنوان طرح اولیه برای طراحی معادل های مصنوعی استفاده می شوند. این مرجع اهمیت اساسی شیمی فوق مولکولی و خودسازماندهی را در طراحی و سنتز مواد آلی جدید، مواد معدنی و بیومواد نشان می دهد. با مشارکت کارگران برجسته در این زمینه، این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از رویکرد پایین به بالا شیمی فوق مولکولی نه تنها برای سنتز مواد جدید، بلکه برای کار با دستگاه‌های مولکولی خاص نیز استفاده کرد.


Supramolecular chemistry deals with the design, synthesis, and study of molecular structures held together by non-covalent interactions. Structures of this type are ubiquitous in nature and are frequently used as blueprints for the design of synthetic equivalents. This reference demonstrates the seminal importance of supramolecular chemistry and self-organization in the design and synthesis of novel organic materials, inorganic materials, and biomaterials. With contributions from leading workers in the field, the book shows how the bottom-up approach of supramolecular chemistry can be used not only to synthesize new materials, but to operate specific molecular devices as well.

دانلود کتاب «سازماندهی فوق مولکولی و طراحی مواد»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.