علم شیمی

طیف سنجی مادون قرمز و رامان

Infrared and Raman Spectroscopy

دانلود کتاب Infrared and Raman Spectroscopy (به فارسی: طیف سنجی مادون قرمز و رامان) نوشته شده توسط «Bernhard Schrader»


اطلاعات کتاب طیف سنجی مادون قرمز و رامان

موضوع اصلی: علم شیمی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-VCH

نویسنده: Bernhard Schrader

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 808

حجم کتاب: 10 مگابایت

کد کتاب: 3527264469 , 9783527264469 , 9783527615421

توضیحات کتاب طیف سنجی مادون قرمز و رامان

این کتاب مقدمه ای عالی برای طیف سنجی ارتعاشی برای دانشمندان دانشگاهی و صنعتی است. هر دو طیف سنجی مادون قرمز و رامان به طور جامع و به روز پوشش داده شده اند. بنابراین می‌توان از این کتاب به عنوان یک کتاب راهنما برای ارجاع آسان استفاده کرد. این کتاب که به زبان شیمیدانان نوشته شده است، نظریه و ابزار دقیق، تفسیر و ارزیابی طیف ها را توضیح می دهد. علاوه بر این، نمونه‌های کارشده متعددی از کاربردهای عملی ارائه شده است. بنابراین خواننده قادر به استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز و رامان برای حل مسئله خود و طراحی روش‌های تجربی مناسب است. این کتاب همچنین به عنوان راهنمای ادبیات مربوطه عمل می کند


This book is an excellent introduction to vibrational spectroscopy for scientists in academia and industry. Both infrared and Raman spectroscopy are covered comprehensively and up-to-date. Therefore the book may also be used as a handbook for easy reference. Written in the language of chemists, it explains the basic theory and instrumentation, the interpretation and evaluation of spectra. Furthermore numerous, worked-out examples of practical applications are presented. Therefore the reader is enabled to apply infrared and Raman spectroscopy for solving his own problem and to design suitable experimental procedures. This book also serves as a guide to the relevant literature

دانلود کتاب «طیف سنجی مادون قرمز و رامان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.