علم شیمی

اثرات ایزوتوپی: در علوم شیمیایی، زمین شناسی و زیستی

Isotope Effects: in the Chemical, Geological, and Bio Sciences

دانلود کتاب Isotope Effects: in the Chemical, Geological, and Bio Sciences (به فارسی: اثرات ایزوتوپی: در علوم شیمیایی، زمین شناسی و زیستی) نوشته شده توسط «Max Wolfsberg – W. Alexander Hook – Piotr Paneth – Luís Paulo N. Rebelo (auth.)»


اطلاعات کتاب اثرات ایزوتوپی: در علوم شیمیایی، زمین شناسی و زیستی

موضوع اصلی: علم شیمی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer Netherlands

نویسنده: Max Wolfsberg – W. Alexander Hook – Piotr Paneth – Luís Paulo N. Rebelo (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 466

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 9789048122646 , 9048122643

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب اثرات ایزوتوپی: در علوم شیمیایی، زمین شناسی و زیستی

همانطور که از عنوان پیداست، اثرات ایزوتوپی در علوم شیمیایی، زمین شناسی و زیستی به تفاوت در خواص مولکول های ایزوتوپی جایگزین شده، مانند تفاوت در خواص شیمیایی و فیزیکی آب می پردازد. و آب های سنگین اثرات ایزوتوپ بر روی سرعت واکنش‌های شیمیایی، از جمله واکنش‌های کاتالیز شده با آنزیم، با جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجایی که زمینه های مختلفی که اثرات ایزوتوپ در آنها اعمال می شود، نه تنها اصول اساسی مشترک دارند، بلکه تکنیک های تجربی را نیز به اشتراک می گذارند، این کتاب شامل بحثی در مورد دستگاه و تکنیک های تجربی است.

اثرات ایزوتوپ در مواد شیمیایی علوم زمین شناسی و زیستییک تک نگاری آموزشی است که برای دانشجویان فارغ التحصیل و سایر افرادی که تحقیقات اثر ایزوتوپی را انجام می دهند، ارائه می شود. اصول اساسی مورد نیاز برای درک اثرات ایزوتوپ با جزئیات مناسب ارائه شده است. در حالی که درست است که این اصول برای دانشجویان شیمی فیزیک بیشتر آشناست و پیشینه ای در شیمی فیزیک توصیه می شود، متن جزئیات کافی را ارائه می دهد تا کتاب را به یک دارایی برای دانشجویان در رشته های آلی و بیوشیمی و ژئوشیمی تبدیل کند.


As the title suggests, Isotope Effects in the Chemical, Geological and Bio Sciences deals with differences in the properties of isotopically substituted molecules, such as differences in the chemical and physical properties of water and the heavy waters. Isotope effects on the rates of chemical reactions, including enzyme catalyzed reactions, are treated in some detail. Since the various fields in which isotope effects are applied do not only share fundamental principles but also share experimental techniques, this book includes a discussion both of experimental apparatus and techniques.

Isotope Effects in the Chemical, Geological and Bio Sciences is an educational monograph addressed to graduate students and others undertaking isotope effect research. The fundamental principles needed to understand isotope effects are presented in appropriate detail. While it is true that these principles are more familiar to students of physical chemistry and some background in physical chemistry is recommended, the text provides enough detail to make the book an asset to students in organic and biochemistry, and geochemistry.

دانلود کتاب «اثرات ایزوتوپی: در علوم شیمیایی، زمین شناسی و زیستی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.