علم شیمی

ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار

Stable Isotope Geochemistry

دانلود کتاب Stable Isotope Geochemistry (به فارسی: ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار) نوشته شده توسط «Jochen Hoefs»


اطلاعات کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار

موضوع اصلی: علم شیمی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Jochen Hoefs

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 293

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 9783540707035 , 3540707034 , 3540707085 , 9783540707080

نوبت چاپ: 6th ed.

توضیحات کتاب ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار

ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار مقدمه ای برای استفاده از ایزوتوپ های پایدار در علوم زمین است. این به سه بخش تقسیم می شود: اصول نظری و تجربی. فرآیندهای تقسیم بندی عناصر سبک و سنگین؛ تغییرات طبیعی مخازن مهم زمین شناسی از آنجایی که کاربرد ایزوتوپ های پایدار در علوم زمین در چند سال اخیر رشد کرده است، ویرایش جدید ضروری به نظر می رسد. پیشرفت های اخیر در تجزیه و تحلیل ایزوتوپ های نادر عناصر خاص، به عنوان مثال، تمایز بین شکنش های وابسته به جرم و مستقل از جرم را امکان پذیر می کند. تاکید ویژه ای به زمینه در حال رشد عناصر “سنگین” داده شده است. بسیاری از منابع جدید اضافه شده است که دسترسی سریع به ادبیات اخیر را امکان پذیر می کند. برای دانش‌آموزان و دانشمندان، این کتاب منبع اصلی اطلاعات در مورد چگونگی و مکان استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار برای حل مشکلات زمین‌شناسی خواهد بود.


Stable Isotope Geochemistry is an introduction to the use of stable isotopes in the geosciences. It is subdivided into three parts: theoretical and experimental principles; fractionation processes of light and heavy elements; the natural variations of geologically important reservoirs. Since the application of stable isotopes to earth sciences has grown in the last few years, a new edition appears necessary. Recent progress in analysing the rare isotopes of certain elements for instance allow the distinction between mass-dependent and mass-independent fractionations. Special emphasis has been given to the growing field of “heavy” elements. Many new references have been added, which will enable quick access to recent literature. For students and scientists alike the book will be a primary source of information with regard to how and where stable isotopes can be used to solve geological problems.

دانلود کتاب «ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.