کتاب الکترونیکی

چارچوب های منطقی برای حقیقت و انتزاع: یک مطالعه بدیهی

Logical frameworks for truth and abstraction: An axiomatic study

دانلود کتاب Logical frameworks for truth and abstraction: An axiomatic study (به فارسی: چارچوب های منطقی برای حقیقت و انتزاع: یک مطالعه بدیهی) نوشته شده توسط «A. Cantini»


اطلاعات کتاب چارچوب های منطقی برای حقیقت و انتزاع: یک مطالعه بدیهی

موضوع اصلی: منطق

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: North Holland

نویسنده: A. Cantini

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 474

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0444823069 , 9780444823069 , 9780080535586

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب چارچوب های منطقی برای حقیقت و انتزاع: یک مطالعه بدیهی

این ترجمه انگلیسی اثر اصلی نویسنده به‌طور کامل بازبینی، گسترش و به‌روزرسانی شده است.

این کتاب سیستم‌های منطقی را پوشش می‌دهد که به‌عنوان بدون نوع یا خود ارجاعی شناخته می‌شوند. اینها به طور سنتی از هرگونه بحث در مورد پارادوکس های منطقی و معنایی ناشی می شوند. با این حال، این جلد خاص به تناقضات مربوط نمی‌شود، بلکه به بررسی سیستم‌های بدون نوع می‌پردازد تا نشان دهد: (1) نظریه‌های غنی از خودکاربردی وجود دارد که هم شامل عملیات و هم حقیقت می‌شود که می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای نظریه مالکیت و معناشناسی رسمی؛ (2) این نظریه ها دیدگاه جدیدی را در مورد موضوعات کلاسیک، مانند تعاریف استقرایی و ریاضیات اعتباری ارائه می دهند. (iii) آنها به ویژه در مورد کاربردها امیدوارکننده هستند.

تحقیقات ناشی از پارادوکس ها به تدریج به جریان اصلی منطق ریاضی نزدیک تر شده و در بیست سال گذشته بسیار برجسته تر شده است. تعدادی از پیشرفت‌ها، تکنیک‌ها و نتایج قابل توجهی کشف شده‌اند.

دانشمندان، دانشجویان و محققان متوجه خواهند شد که این کتاب شامل یک مرور کلی از تمام تحقیقات مرتبط در این زمینه است.


This English translation of the author’s original work has been thoroughly revised, expanded and updated.

The book covers logical systems known as type-free or self-referential . These traditionally arise from any discussion on logical and semantical paradoxes. This particular volume, however, is not concerned with paradoxes but with the investigation of type-free sytems to show that: (i) there are rich theories of self-application, involving both operations and truth which can serve as foundations for property theory and formal semantics; (ii) these theories provide a new outlook on classical topics, such as inductive definitions and predicative mathematics; (iii) they are particularly promising with regard to applications.

Research arising from paradoxes has moved progressively closer to the mainstream of mathematical logic and has become much more prominent in the last twenty years. A number of significant developments, techniques and results have been discovered.

Academics, students and researchers will find that the book contains a thorough overview of all relevant research in this field.

دانلود کتاب «چارچوب های منطقی برای حقیقت و انتزاع: یک مطالعه بدیهی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.