داستان

طب بابلی باستان: نظریه و عمل (فرهنگ های باستانی)

Ancient Babylonian Medicine: Theory and Practice (Ancient Cultures)

دانلود کتاب Ancient Babylonian Medicine: Theory and Practice (Ancient Cultures) (به فارسی: طب بابلی باستان: نظریه و عمل (فرهنگ های باستانی)) نوشته شده توسط «Markham J. Geller»


اطلاعات کتاب طب بابلی باستان: نظریه و عمل (فرهنگ های باستانی)

موضوع اصلی: تاریخ

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-Blackwell

نویسنده: Markham J. Geller

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 236

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 1405126523 , 9781405126526

توضیحات کتاب طب بابلی باستان: نظریه و عمل (فرهنگ های باستانی)

طب بابلی باستان: تئوری و عمل، با استفاده از انواع زیادی از لوح‌های میخی که قبلاً ناشناخته بودند، روشی را که توسط متخصصان مختلف بابلی هزاره دوم و یکم قبل از میلاد انجام می‌شد، بررسی می‌کند.

  • نخستین نمای کلی از پزشکی بابلی را با استفاده از منابع خط میخی، از جمله آرشیو نامه های دربار، دستور العمل های پزشکی، و تفسیرهای نوشته شده توسط دانشمندان باستان نشان می دهد
  • تلاش هایی برای آشتی دادن روش هایی که در آنها طب و جادو به هم مرتبط بودند
  • به انواع مختلفی از متون پزشکی که قبلاً ناشناس تلقی می شدند، تألیف اعطا می کند
  • رویکرد سایر محققانی را که تلاش کرده اند روش های تشخیصی مدرن را برای بیماری های باستانی اعمال کنند رد می کند

Utilizing a great variety of previously unknown cuneiform tablets, Ancient Babylonian Medicine: Theory and Practice examines the way medicine was practiced by various Babylonian professionals of the 2nd and 1st millennium B.C.

  • Represents the first overview of Babylonian medicine utilizing cuneiform sources, including archives of court letters, medical recipes, and commentaries written by ancient scholars
  • Attempts to reconcile the ways in which medicine and magic were related
  • Assigns authorship to various types of medical literature that were previously considered anonymous
  • Rejects the approach of other scholars that have attempted to apply modern diagnostic methods to ancient illnesses

دانلود کتاب «طب بابلی باستان: نظریه و عمل (فرهنگ های باستانی)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.