داستان

Illyricum in Roman Politics, 229BC-AD68

Illyricum in Roman Politics, 229BC-AD68

دانلود کتاب Illyricum in Roman Politics, 229BC-AD68 (به فارسی: Illyricum in Roman Politics, 229BC-AD68) نوشته شده توسط «Danijel Dzino»


اطلاعات کتاب Illyricum in Roman Politics, 229BC-AD68

موضوع اصلی: تاریخ

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Danijel Dzino

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 243

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521194199 , 9780521194198

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب Illyricum in Roman Politics, 229BC-AD68

ایلیریکوم، در شبه جزیره بالکان غربی، یک منطقه استراتژیک مهم در امپراتوری روم بود که در آن روند امپریالیسم روم در اوایل شروع شد و برای چندین قرن ادامه یافت. زینو در اینجا رفتار سیاسی روم را در ایلیریکوم بررسی می کند. توسعه ایلیریکوم در گفتمان سیاسی روم. و آغاز فرآیندی که ایلیریکوم را به امپراتوری روم و شبکه های گسترده تر دنیای مدیترانه ادغام می کند. علاوه بر این، او همچنین به بررسی تاریخ‌های روایی مختلف می‌پردازد، از روایت رمان‌مرکزی قدرت و فتح نظامی روم، که بر منابع موجود تسلط دارند، تا دیگر تفاسیر علمی قبلی از رویدادها.


Illyricum, in the western Balkan peninsula, was a strategically important area of the Roman Empire where the process of Roman imperialism began early and lasted for several centuries. Dzino here examines Roman political conduct in Illyricum; the development of Illyricum in Roman political discourse; and the beginning of the process that would integrate Illyricum into the Roman Empire and wider networks of the Mediterranean world. In addition, he also explores the different narrative histories, from the romanocentric narrative of power and Roman military conquest, which dominate the available sources, to other, earlier scholarly interpretations of events.

دانلود کتاب «Illyricum in Roman Politics, 229BC-AD68»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.