نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

هندسه مجموعه ها و اندازه ها در فضاهای اقلیدسی: فراکتال ها و یکسو شدن پذیری

Geometry of sets and measures in Euclidean spaces: Fractals and rectifiability

دانلود کتاب Geometry of sets and measures in Euclidean spaces: Fractals and rectifiability (به فارسی: هندسه مجموعه ها و اندازه ها در فضاهای اقلیدسی: فراکتال ها و یکسو شدن پذیری) نوشته شده توسط «Pertti Mattila»


اطلاعات کتاب هندسه مجموعه ها و اندازه ها در فضاهای اقلیدسی: فراکتال ها و یکسو شدن پذیری

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Pertti Mattila

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 354

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 9780521465762 , 9780521655958 , 0521465761 , 0521655951

توضیحات کتاب هندسه مجموعه ها و اندازه ها در فضاهای اقلیدسی: فراکتال ها و یکسو شدن پذیری

تمرکز این کتاب ویژگی‌های هندسی مجموعه‌ها و معیارهای کلی در فضاهای اقلیدسی است. از کاربردهای این نظریه می توان به اجسام از نوع فراکتال، مانند جاذبه های عجیب و غریب برای سیستم های دینامیکی و فراکتال هایی که به عنوان مدل در علوم استفاده می شود، اشاره کرد. نویسنده یک پایه محکم و یکپارچه برای موضوع فراهم می کند و همه ابزارهای اصلی مورد استفاده در مطالعه خود را توسعه می دهد، مانند پوشش قضایای، معیارهای هاسدورف و روابط آنها با ظرفیت های Riesz و تبدیل فوریه. یک سوم آخر کتاب به نظریه بسیکوویچ-فدرر در مورد مجموعه‌های اصلاح‌پذیر اختصاص دارد که به نوعی بزرگترین طبقه از زیر مجموعه‌های فضای اقلیدسی را تشکیل می‌دهند که بسیاری از ویژگی‌های سطوح صاف را دارند.


The focus of this book is geometric properties of general sets and measures in Euclidean spaces. Applications of this theory include fractal-type objects, such as strange attractors for dynamical systems, and those fractals used as models in the sciences. The author provides a firm and unified foundation for the subject and develops all the main tools used in its study, such as covering theorems, Hausdorff measures and their relations to Riesz capacities and Fourier transforms. The last third of the book is devoted to the Besicovitch-Federer theory of rectifiable sets, which form in a sense the largest class of subsets of Euclidean space possessing many of the properties of smooth surfaces.

دانلود کتاب «هندسه مجموعه ها و اندازه ها در فضاهای اقلیدسی: فراکتال ها و یکسو شدن پذیری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.