نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

کدهای خطی تصحیح خطا: طبقه بندی بر اساس ایزومتری و کاربردها (الگوریتم ها و محاسبات در ریاضیات)

Error-Correcting Linear Codes: Classification by Isometry and Applications (Algorithms and Computation in Mathematics)

دانلود کتاب Error-Correcting Linear Codes: Classification by Isometry and Applications (Algorithms and Computation in Mathematics) (به فارسی: کدهای خطی تصحیح خطا: طبقه بندی بر اساس ایزومتری و کاربردها (الگوریتم ها و محاسبات در ریاضیات)) نوشته شده توسط «Anton Betten – Michael Braun – Harald Fripertinger – Adalbert Kerber – Axel Kohnert – Alfred Wassermann»


اطلاعات کتاب کدهای خطی تصحیح خطا: طبقه بندی بر اساس ایزومتری و کاربردها (الگوریتم ها و محاسبات در ریاضیات)

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Anton Betten – Michael Braun – Harald Fripertinger – Adalbert Kerber – Axel Kohnert – Alfred Wassermann

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 818

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 9783540283713 , 3540283714

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب کدهای خطی تصحیح خطا: طبقه بندی بر اساس ایزومتری و کاربردها (الگوریتم ها و محاسبات در ریاضیات)

این متن مقدمه ای بر کدهای خطی تصحیح خطا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ریاضیات، علوم کامپیوتر و مهندسی و محققان ارائه می دهد. تفاوت این کتاب با سایر متون استاندارد در تأکید بر طبقه بندی کدها با استفاده از کلاس های ایزومتری است. مفاهیم جبری مربوطه مانند میدان های محدود و اقدامات گروهی به شدت توسعه می یابند. کدهای چرخه ای با جزئیات زیاد و همچنین کاربرد آنها در پخش کننده های سی دی مورد بحث قرار گرفته اند. در چهار فصل آخر این کلاس‌های ایزومتریک شمارش شده‌اند و نمایندگان به‌صورت الگوریتمی با یا بدون یک گروه اتومورفیسم تجویز شده ساخته می‌شوند. علاوه بر این، کاهش پایه شبکه به عنوان ابزاری برای محاسبه ماتریس‌های مولد و حداقل فاصله کدها ارائه می‌شود. CD ضمیمه شده دسترسی به ماتریس های مولد بیش از 70000 کد بهینه غیر هم سنج را فراهم می کند که همه کدهای بهینه را برای یک مجموعه معین از پارامترهای کد پوشش می دهد. همچنین دارای نرم افزاری برای ارزیابی حداقل فواصل، شمارشگر وزن و ساخت کدها می باشد.


This text offers an introduction to error-correcting linear codes for graduate students in mathematics, computer science and engineering and researchers. The book differs from other standard texts in its emphasis on the classification of codes by means of isometry classes. The relevant algebraic concepts like finite fields and group actions are developed rigorously. Cyclic codes are discussed in great detail, as well as their application in CD players. In the last four chapters these isometry classes are enumerated, and representatives are constructed algorithmically with or without a prescribed automorphism group. Furthermore, lattice basis reduction is presented as a tool for computing generator matrices and the minimum distance of codes. The attached CD provides access to generator matrices of more than 70000 nonisometric optimal codes, covering all optimal codes for a given set of code parameters. It also contains software for evaluating minimum distances, weight enumerators, and for the construction of codes.

دانلود کتاب «کدهای خطی تصحیح خطا: طبقه بندی بر اساس ایزومتری و کاربردها (الگوریتم ها و محاسبات در ریاضیات)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.