نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

کشف نظریه مجموعه مدرن، ابزارهای نظریه مجموعه برای هر ریاضیدان

Discovering modern set theory, Set-theoretic tools for every mathematician

دانلود کتاب Discovering modern set theory, Set-theoretic tools for every mathematician (به فارسی: کشف نظریه مجموعه مدرن، ابزارهای نظریه مجموعه برای هر ریاضیدان) نوشته شده توسط «Martin Weese Winfried Just»


اطلاعات کتاب کشف نظریه مجموعه مدرن، ابزارهای نظریه مجموعه برای هر ریاضیدان

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: AMS

نویسنده: Martin Weese Winfried Just

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1997

تعداد صفحه: 231

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780821805282 , 0821805282

توضیحات کتاب کشف نظریه مجموعه مدرن، ابزارهای نظریه مجموعه برای هر ریاضیدان

این جلد دوم از یک متن دو جلدی فارغ التحصیل در نظریه مجموعه ها است. جلد اول مبانی نظریه مجموعه‌های مدرن را پوشش می‌دهد و عمدتاً به دانشجویان تازه‌کار در مقطع کارشناسی ارشد می‌پردازد. این جلد دوم به‌عنوان پلی بین دوره‌های مقدماتی تئوری مجموعه‌ها و تک نگاری‌های پیشرفته در نظر گرفته شده است که شاخه‌های منتخب نظریه مجموعه‌ها، مانند اجبار یا کاردینال‌های بزرگ را پوشش می‌دهد. نویسندگان مقدمه‌های کوتاه اما دقیقی درباره مفاهیم و تکنیک‌های نظری مجموعه‌ها مانند درختان، حساب پارتیشن، متغیرهای اصلی پیوستار، اصل مارتین، مجموعه‌های نامحدود و ثابت بسته، اصل الماس ($diamond$) و استفاده از زیرمدل های ابتدایی برای ایجاد انگیزه در مفاهیم و قضایای ارائه شده دقت زیادی شده است. کتاب به صورت گفتگو با خواننده نوشته شده است. ارائه با تمرینات متعددی در هم آمیخته است. نویسندگان مایلند خوانندگان را به مشارکت فعال در کشف ریاضیات ارائه شده ترغیب کنند و این کتاب را مخصوصاً برای مطالعه شخصی مناسب می کند. هر موضوع به طور دقیق و با جزئیات قابل توجه ارائه شده است. تمرینات با برنامه ریزی دقیق خواننده را به تسلط فعال بر تکنیک های ارائه شده هدایت می کند. پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر داده شده است. جلد دوم را می توان مستقل از جلد اول خواند.


This is the second volume of a two-volume graduate text in set theory. The first volume covered the basics of modern set theory and was addressed primarily to beginning graduate students. This second volume is intended as a bridge between introductory set theory courses and advanced monographs that cover selected branches of set theory, such as forcing or large cardinals. The authors give short but rigorous introductions to set-theoretic concepts and techniques such as trees, partition calculus, cardinal invariants of the continuum, Martin’s Axiom, closed unbounded and stationary sets, the Diamond Principle ($diamond$), and the use of elementary submodels. Great care has been taken to motivate the concepts and theorems presented. The book is written as a dialogue with the reader. The presentation is interspersed with numerous exercises. The authors wish to entice readers into active participation in discovering the mathematics presented, making the book particularly suitable for self-study. Each topic is presented rigorously and in considerable detail. Carefully planned exercises lead the reader to active mastery of the techniques presented. Suggestions for further reading are given. Volume II can be read independently of Volume I.

دانلود کتاب «کشف نظریه مجموعه مدرن، ابزارهای نظریه مجموعه برای هر ریاضیدان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.