فیزیک

مکانیک آماری و پایداری درشت مولکول ها: کاربرد در DNA

Statistical Mechanics and Stability of Macromolecules: Application to the DNA

دانلود کتاب Statistical Mechanics and Stability of Macromolecules: Application to the DNA (به فارسی: مکانیک آماری و پایداری درشت مولکول ها: کاربرد در DNA) نوشته شده توسط «Earl Prohofsky»


اطلاعات کتاب مکانیک آماری و پایداری درشت مولکول ها: کاربرد در DNA

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Earl Prohofsky

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 237

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521451841 , 0511524722 , 052167557X , 9780511524721 , 9780521451840 , 9780521675574

توضیحات کتاب مکانیک آماری و پایداری درشت مولکول ها: کاربرد در DNA

این کتاب یک تحلیل مکانیکی آماری از پایداری ماکرومولکول‌های بیولوژیکی را توسعه می‌دهد. رویکرد نویسنده هم برای مقیاس زمانی طولانی مورد نیاز برای اختلال پیوند DNA و هم برای انتقال بسیار همکاری که برای توضیح ذوب مارپیچ لازم است معتبر است. پروهوفسکی یک رویکرد نظری جدید برای اجرای محاسبات ماکرومولکول ایجاد می کند. به‌ویژه نویسنده روشی برای توصیف اختلال پیوند شیمیایی در این سیستم‌های بزرگ ابداع می‌کند، که سپس برای تعیین زمان ذوب شدن مارپیچ و نحوه جدا شدن داروها از مارپیچ استفاده می‌شود. نویسنده دمای ذوب را با مشاهدات تجربی مطابقت عالی می یابد.


This book develops a statistical mechanical analysis of the stability of biological macromolecules. The author’s approach is valid both for the long time-scale needed for DNA bond disruption, and also for highly cooperative transitions needed to explain helix melting. Prohofsky develops a new theoretical approach for executing macromolecule calculations. In particular the author devises a method for describing chemical bond disruption in these large systems, which is then used to determine when the helix melts and how drugs can dissociate from the helix. The author finds melting temperatures to be in excellent agreement with experimental observations.

دانلود کتاب «مکانیک آماری و پایداری درشت مولکول ها: کاربرد در DNA»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.