فیزیک

مواد، ماده و ذرات: تاریخچه مختصر

Materials, Matter and Particles: A Brief History

دانلود کتاب Materials, Matter and Particles: A Brief History (به فارسی: مواد، ماده و ذرات: تاریخچه مختصر) نوشته شده توسط «Michael M. Woolfson»


اطلاعات کتاب مواد، ماده و ذرات: تاریخچه مختصر

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: ICP

نویسنده: Michael M. Woolfson

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 318

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9781848164604 , 1848164602

توضیحات کتاب مواد، ماده و ذرات: تاریخچه مختصر

این کتاب تاریخچه ایده هایی در مورد ماهیت ماده و همچنین نحوه استفاده بشر از منابع مادی ارائه شده توسط جهان را دنبال می کند. با شروع ایده‌های تمدن‌های باستانی مبنی بر اینکه هوا، زمین، آتش و آب مواد اولیه همه مواد هستند، پیشرفت علم شیمی را در ردیف کیمیاگران دنبال می‌کند. ابتدا ایده عناصر رشد کرد و سپس ماهیت اتمی ماده تأیید شد. فیزیکدانان وارد صحنه شده بودند و ماهیت اتم ها را بر حسب ذرات بنیادی نشان می دادند و سپس مفهوم دوگانگی موج-ذره را معرفی می کردند که مفاهیم اساسی چیستی ماده را تغییر می داد. سرانجام فیزیکدانان مجموعه‌ای از ذرات بنیادی را کشف کردند که برخی از آن‌ها در ماشین‌های خردکننده اتم مشاهده شده و وجود برخی دیگر صرفاً فرض شده بود. به موازات موارد فوق، توصیفی از انواع مختلف ماده وجود دارد، زیرا بر زندگی روزمره تأثیر می گذارد – از جمله ماهیت ماده مرتبط با خود زندگی. روشی که انسان اولیه از موادی که مستقیماً توسط طبیعت داده شده است، مانند سنگ، چوب و پوست حیوانات استفاده می‌کرد، با استفاده از موادی دنبال می‌شود که برای به کارگیری فرآیندی نیاز دارند – به عنوان مثال. فلزات شامل برنز و همچنین بتن. برخی از مواد مهم مدرن مانند الیاف مصنوعی و پلاستیک و نیمه هادی ها و محصولات بالقوه مهم آینده از پیشرفت های جدید در فناوری نانو مورد بحث قرار می گیرند.


This book traces the history of ideas about the nature of matter and also the way that mankind has used material resources that the world offers. Starting with the ideas of ancient civilizations that air, earth, fire and water were the basic ingredients of all matter, it traces the development of the science of chemistry beginning within the ranks of the alchemists. First, the idea of elements grew and then the atomic nature of matter was verified. Physicists had entered the scene, showing the nature of atoms in terms of fundamental particles and then introducing the concept of wave-particle duality that altered the basic concepts of what matter was. Finally the physicists discovered a panoply of fundamental particles, some observed within atom-smashing machines and the existence of others merely postulated. In parallel with the above there is a description of various kinds of matter as it affects everyday life – including the nature of matter associated with life itself. The way that early man used the materials directly given by nature, such as stone, wood and animal skins, is followed by the use of materials requiring some process to be employed – e.g. metals which include bronze and also concrete. Some important modern materials are discussed, such as synthetic fibres and plastics and semiconductors, and potentially important future products from new developments in nanotechnology.

دانلود کتاب «مواد، ماده و ذرات: تاریخچه مختصر»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.