سرمایه گذاری

شاخص های کلیدی عملکرد: توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPI های برنده

Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs

دانلود کتاب Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs (به فارسی: شاخص های کلیدی عملکرد: توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPI های برنده) نوشته شده توسط «David Parmenter»


اطلاعات کتاب شاخص های کلیدی عملکرد: توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPI های برنده

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – امور مالی شخصی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: David Parmenter

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2020

تعداد صفحه: 381

حجم فایل: 6.00 مگابایت

کد کتاب: 1119620775 , 9781119620778

نوبت چاپ: 4th

توضیحات کتاب شاخص های کلیدی عملکرد: توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPI های برنده

ویرایش جدید راهنمای پرفروش ایجاد و استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد – محتوای جدید و تجدید نظر شده قابل توجهی ارائه می دهد

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به تعریف و اندازه گیری اهداف سازمانی کمک می کند. اساسی برای موفقیت فعلی و آینده یک سازمان. داشتن KPIهای قوی برای شرکت‌هایی که سیستم‌های مدیریت عملکرد را پیاده‌سازی می‌کنند، مانند کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، یا مدیریت مبتنی بر فعالیت، بسیار مهم است. در بسیاری از سازمان‌ها، KPIها اغلب بسیار زیاد هستند، به‌طور تصادفی جمع‌آوری می‌شوند و بیش از حد پیچیده هستند – اساساً آنها را بی‌اثر می‌کند، یا بدتر از آن، معکوس می‌کند. به سازمان‌ها کمک می‌کند از اشتباهات و خطرات رایج اجتناب کنند.

اکنون در نسخه چهارم، این راهنمای پرفروش به‌طور گسترده بازبینی و به‌روزرسانی شده است تا درس‌های عملی گرفته‌شده از پیاده‌سازی‌های اصلی را در خود جای دهد. محتوای تازه شامل یک روش KPI مختصرتر با راهنمایی های پیاده سازی واضح، بینش های اصلی در مورد چگونگی اصلاح سایر حوزه های مدیریت عملکرد و مطالعات موردی عمیق جدید است. یک کیت شروع تجدیدنظر شده برای شناسایی عوامل موفقیت حیاتی گنجانده شده است، و کیت منبع KPI حاوی کاربرگ‌های به‌روز، برنامه‌های کارگاهی و پرسشنامه‌ها است. این راهنمای مهم که به خوانندگان کمک می کند تا پیشرفت به سمت اهداف را بهتر تعریف و اندازه گیری کنند:

افسانه های اندازه گیری عملکرد را از بین می برد و یک روش ساده و در عین حال قدرتمند KPI را توضیح می دهد مدل 12 مرحله ای را برای توسعه و استفاده از KPI ها توضیح می دهد. با دستورالعمل ها به خوانندگان کمک می کند تا معیارهای عملکرد را طوفان فکری کنند، پروژه های KPI را به هیئت مدیره و مدیریت ارشد بفروشند، و عملکرد را به طور دقیق گزارش کنند. دارای “گوشه رهبران پروژه KPI” است که اطلاعات ضروری و تمرین های مفید را در اختیار خوانندگان قرار می دهد، شامل مجموعه ای از ابزارهای کاربردی – الگوها، چک لیست ها معیارهای عملکرد–و یک وب‌سایت همراه (www.davidparmenter.com)شاخص‌های کلیدی عملکرد: توسعه، پیاده‌سازی و استفاده از KPIهای برنده، نسخه چهارممنبع مهمی برای مدیران C-suite، مدیریت ارشد است، تیم های پروژه، تسهیلگران خارجی پروژه و هماهنگ کنندگان تیم درگیر در تمام جنبه های سیستم های مدیریت عملکرد.


The new edition of the bestselling guide on creating and using key performance indicators–offers significant new and revised content

Key Performance Indicators (KPIs) help define and measure the organizational goals which are fundamental to an organization’s current and future success. Having solid KPIs is crucial for companies that are implementing performance management systems, such as balanced scorecards, six sigma, or activity-based management. In many organizations, KPIs are often too numerous, randomly assembled, and overly complex–essentially rendering them ineffectual, or at worse, counterproductive.Key Performance Indicatorsprovides a model for simplifying the complex areas of KPIs while helping organizations avoid common mistakes and hazards.

Now in its fourth edition, this bestselling guide has been extensively revised and updated to incorporate practical lessons drawn from major implementations. Fresh content includes a more concise KPI methodology with clear implementation guidance, original insights on how other areas of performance management can be corrected, and new in-depth case studies. A revised starter kit is included to identify critical success factors, and the KPI resource kit contains updated worksheets, workshop programs, and questionnaires. Helping readers to better define and measure progress toward goals, this important guide:

Dispels the myths of performance measurement and explains a simple, yet powerful KPI methodology Explains the 12-step model for developing and using KPIs with guidelines Helps readers brainstorm performance measures, sell KPI projects to the Board and senior management, and accurately report performance Features the “KPI Project Leaders Corner” which provides readers with essential information and useful exercises Includes an array of practical tools–templates, checklists, performance measures–and a companion website (www.davidparmenter.com)Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs, 4th Editionis important resource for C-suite executives, senior management, project teams, external project facilitators, and team coordinators involved in all aspects of performance management systems.

دانلود کتاب «شاخص های کلیدی عملکرد: توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPI های برنده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید