فیزیک

مقدمه ای بر دینامیک تحلیلی: ویرایش اصلاح شده

Introduction to Analytical Dynamics: Revised Edition

دانلود کتاب Introduction to Analytical Dynamics: Revised Edition (به فارسی: مقدمه ای بر دینامیک تحلیلی: ویرایش اصلاح شده) نوشته شده توسط «Nicholas Woodhouse (auth.)»


اطلاعات کتاب مقدمه ای بر دینامیک تحلیلی: ویرایش اصلاح شده

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag London

نویسنده: Nicholas Woodhouse (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 240

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9781848828155 , 1848828152

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب مقدمه ای بر دینامیک تحلیلی: ویرایش اصلاح شده

دینامیک تحلیلی بخش مهمی از هر برنامه کارشناسی در ریاضیات و فیزیک کاربردی را تشکیل می دهد: شهودی را در مورد فضای سه بعدی ایجاد می کند و تمرین ارزشمندی را در حل مسئله ارائه می دهد.

اولین بار در سال 1987 منتشر شد. این متن مقدمه ای بر ایده های اصلی است. این توضیحات و مشتقات مختصر اما واضح ارائه می دهد تا به خوانندگان درکی مطمئن از زنجیره استدلالی بدهد که از قوانین نیوتن از طریق معادلات لاگرانژ و اصل همیلتون به معادلات و تبدیلات همیلتون منتهی می شود.

این ویرایش جدید ارائه شده است. به طور گسترده اصلاح و به روز شد تا شامل موارد زیر باشد:

  • فصلی در هندسه ساده و تفسیر هندسی برخی از محاسبات مختصات.
  • درمان سیستماتیک تر اتصالات با تجزیه و تحلیل صفحه فاز ODEs. و درمان بهبود یافته زوایای اویلر.
  • تاکید بیشتر بر پیوندهای نسبیت خاص و نظریه کوانتومی، به عنوان مثال، پیوند دادن معادله شرودینگر به نظریه همیلتون-ژاکوبی، نشان می دهد که چگونه ایده های این موضوع کلاسیک به حوزه های معاصر ریاضیات و فیزیک نظری.

این کتاب با هدف دانشجویان سال دوم و سوم کارشناسی، آشنایی با جبر خطی ابتدایی، قانون زنجیره ای برای مشتقات جزئی و مکانیک برداری در سه بعد را فرض می کند، اگرچه دومی اینطور نیست. ضروری است. نمونه‌های فراوانی موضوع را در عمل نشان می‌دهد و طیفی از تمرین‌ها – همراه با راه‌حل‌ها – برای کمک به آزمون درک ارائه شده است.


Analytical dynamics forms an important part of any undergraduate programme in applied mathematics and physics: it develops intuition about three-dimensional space and provides invaluable practice in problem solving.

First published in 1987, this text is an introduction to the core ideas. It offers concise but clear explanations and derivations to give readers a confident grasp of the chain of argument that leads from Newton’s laws through Lagrange’s equations and Hamilton’s principle, to Hamilton’s equations and canonical transformations.

This new edition has been extensively revised and updated to include:

  • A chapter on symplectic geometry and the geometric interpretation of some of the coordinate calculations.
  • A more systematic treatment of the conections with the phase-plane analysis of ODEs; and an improved treatment of Euler angles.
  • A greater emphasis on the links to special relativity and quantum theory, e.g., linking Schrödinger’s equation to Hamilton-Jacobi theory, showing how ideas from this classical subject link into contemporary areas of mathematics and theoretical physics.

Aimed at second- and third-year undergraduates, the book assumes some familiarity with elementary linear algebra, the chain rule for partial derivatives, and vector mechanics in three dimensions, although the latter is not essential. A wealth of examples show the subject in action and a range of exercises – with solutions – are provided to help test understanding.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر دینامیک تحلیلی: ویرایش اصلاح شده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.