فیزیک

نحوه مواجهه فیزیک با واقعیت

How Physics Confronts Reality

دانلود کتاب How Physics Confronts Reality (به فارسی: نحوه مواجهه فیزیک با واقعیت) نوشته شده توسط «Roger G. Newton»


اطلاعات کتاب نحوه مواجهه فیزیک با واقعیت

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: WS

نویسنده: Roger G. Newton

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 150

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9789814277037 , 9814277037

توضیحات کتاب نحوه مواجهه فیزیک با واقعیت

این کتاب، برای خوانندگان غیرعلمی، تاریخ مکانیک کوانتومی، نکات اصلی تفسیر آن، و ایرادات انیشتین به آن، همراه با پاسخ‌هایی که از استدلال‌های او ایجاد می‌شود، به یاد می‌آورد. اکثر بحث‌های رایج در مورد جنبه‌های عجیب مکانیک کوانتومی این واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرند که انیشتین در اصرار خود بر اینکه این نظریه مستقیماً واقعیت را توصیف نمی‌کند، درست بود. در حالی که این واقعیت ویژگی‌های ضد شهودی این نظریه را حذف نمی‌کند، آن‌ها را در نور متفاوتی قرار می‌دهد. زمینه با دنبال کردن تاریخچه دو جنبه اصلی فیزیک مانند: توضیح ساختار اساسی جهان که از ذرات تشکیل شده است، و توضیح و همچنین پیش‌بینی نحوه حرکت اجسام ارائه می‌شود. این تاریخ، قبل از مکانیک کوانتومی، نشان می‌دهد که در حالی که نظریه‌ها و اکتشافات مربوط به ساختار طبیعت به طور فزاینده‌ای واقع‌بینانه می‌شوند، قوانین حرکت، حتی با قوی‌تر شدن، بیشتر و بیشتر انتزاعی می‌شوند و از مفاهیم شهودی واقعیت دور می‌شوند. قوانین حرکت نیوتن با قربانی کردن تماس مستقیم و شهودی با تجربه واقعی، قدرت انتزاعی خود را به دست آوردند. با ورود 250 سال پس از نیوتن، گسست با توصیف مستقیم واقعیت که در مکانیک کوانتومی تجسم یافته بود، با این وجود عمیق بود.

 • برخی از تاریخچه کوانتومی
 • قوانین و تفاسیر
 • انحراف انیشتین
 • از اتمیسم به ذرات واقعی
 • قوانین حرکت
 • میدان
 • ذرات جدید و منشا کوانتومی آنها
 • اتم ها، درون و بیرون
 • روش ها و زیربناها

This book recalls, for nonscientific readers, the history of quantum mechanics, the main points of its interpretation, and Einstein’s objections to it, together with the responses engendered by his arguments. Most popular discussions on the strange aspects of quantum mechanics ignore the fundamental fact that Einstein was correct in his insistence that the theory does not directly describe reality. While that fact does not remove the theory’s counterintuitive features, it casts them in a different light. Context is provided by following the history of two central aspects of physics such as: the elucidation of the basic structure of the world made up of particles, and the explanation, as well as the prediction, of how objects move. This history, prior to quantum mechanics, reveals that whereas theories and discoveries concerning the structure of nature became increasingly realistic, the laws of motion, even as they became more powerful, became more and more abstract and remote from intuitive notions of reality. Newton’s laws of motion gained their abstract power by sacrificing direct and intuitive contact with real experience. Arriving 250 years after Newton, the break with a direct description of reality embodied in quantum mechanics was nevertheless profound.

 • Some Quantum History
 • Rules and Interpretations
 • Einstein’s Defection
 • From Atomism to Real Particles
 • Laws of Motion
 • Fields
 • New Particles and Their Quantum Origins
 • Atoms, Inside and Out
 • Methods and Underpinnings

دانلود کتاب «نحوه مواجهه فیزیک با واقعیت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.