انسان شناسی: تکامل

تمدن های اولیه دنیای قدیم: تاریخ های شکل گیری مصر، شام، بین النهرین، هند و چین

Early Civilizations of the Old World: The Formative Histories of Egypt, The Levant, Mesopotamia, India and China

دانلود کتاب Early Civilizations of the Old World: The Formative Histories of Egypt, The Levant, Mesopotamia, India and China (به فارسی: تمدن های اولیه دنیای قدیم: تاریخ های شکل گیری مصر، شام، بین النهرین، هند و چین) نوشته شده توسط «Charles Keith Maisels»


اطلاعات کتاب تمدن های اولیه دنیای قدیم: تاریخ های شکل گیری مصر، شام، بین النهرین، هند و چین

موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – انسان شناسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Routledge

نویسنده: Charles Keith Maisels

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 504 / 501

حجم فایل: 8.97 مگابایت

کد کتاب: 0415109760 , 9780415109765

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تمدن های اولیه دنیای قدیم: تاریخ های شکل گیری مصر، شام، بین النهرین، هند و چین

در این نسخه جدید تمدن های اولیه دنیای قدیم، چارلز کیت مایزلز توسعه برخی از اولین و کلیدی ترین تمدن های تاریخ را دنبال می کند. در هر مورد پیشینه اکولوژیکی و اقتصادی رشد، عوامل جغرافیایی، تقاطع بین فرهنگی و ظهور شهرنشینی مورد بررسی قرار می‌گیرد و توضیح می‌دهد که چگونه اشکال خاصی از ساختار اجتماعی و تعامل فرهنگی از قبل از دوره نوسنگی تا زمان اولین تمدن‌ها در هر منطقه این جلد فرض سنتی یک توالی گروه-قبیله-رئیس-دولت را به چالش می کشد و در عوض نشان می دهد که جوامع پیچیده بزرگ می توانند بدون طبقات اجتماعی و دولت شکوفا شوند، همانطور که تمدن سند به طور چشمگیری نشان داد. ویژگی هایی مانند استفاده از نظریه انقلاب شهری چایلد به عنوان وسیله ای برای مقایسه برای هر تمدن نوظهور و بحث در مورد ظهور باستان شناسی به عنوان یک رشته علمی، تمدن های اولیه دنیای قدیم را به اثری ارزشمند، بدیع و محرک تبدیل می کند.


In this new paperback edition of Early Civilizations of the Old World, Charles Keith Maisels traces the development of some of the earliest and key civilizations in history. In each case the ecological and economic background to growth, geographical factors, cross-cultural intersection and the rise of urbanism are examined, explaining how particular forms of social structure and cultural interaction developed from before the Neolithic period to the time of the first civilizations in each area. This volume challenges the traditional assumption of a band-tribe-chiefdom-state sequence and instead demonstrates that large complex societies can flourish without social classes and the state, as dramatically shown by the Indus civilization. Such features as the use of Childe’s urban revolution theory as a means of comparison for each emerging civilization and the discussion of the emergence of archaeology as a scientific discipline, make Early Civilizations of the Old World a valuable, innovative and stimulating work.

دانلود کتاب «تمدن های اولیه دنیای قدیم: تاریخ های شکل گیری مصر، شام، بین النهرین، هند و چین»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید