فیزیک

مکانیک تماس و اصطکاک: اصول و کاربردهای فیزیکی

Contact mechanics and friction: Physical principles and applications

دانلود کتاب Contact mechanics and friction: Physical principles and applications (به فارسی: مکانیک تماس و اصطکاک: اصول و کاربردهای فیزیکی) نوشته شده توسط «Professor Dr. Valentin L. Popov (auth.)»


اطلاعات کتاب مکانیک تماس و اصطکاک: اصول و کاربردهای فیزیکی

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Professor Dr. Valentin L. Popov (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 362

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 3642108024 , 9783642108020

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مکانیک تماس و اصطکاک: اصول و کاربردهای فیزیکی

این کتاب کاربردی گرا، ارتباط بین مکانیک تماس و اصطکاک را معرفی می کند و با آن درک عمیق تری از تریبولوژی ارائه می دهد. این به پدیده های مرتبط با تماس، چسبندگی، نیروهای مویرگی، اصطکاک، روانکاری و سایش از یک دیدگاه ثابت می پردازد. نویسنده به (1) روش‌های تخمین تقریبی مقادیر تریبولوژیکی، (2) روش‌هایی برای محاسبات تحلیلی که سعی در به حداقل رساندن پیچیدگی لازم دارند، (3) متقاطع به روش‌های شبیه‌سازی عددی می‌رود. با این روش‌ها، نویسنده دیدگاه ثابتی از فرآیندهای تریبولوژیکی در مقیاس‌های مختلف (از نانوریبولوژی تا تحقیقات زلزله) ارائه می‌کند.

همچنین، جنبه‌های دینامیکی سیستم‌های تریبولوژیکی، مانند جیغ و سرکوب آن و همچنین انواع دیگر ناپایداری ها و الگوهای فضایی بررسی شده است.

این کتاب شامل مسائل و راه حل های کار شده برای فصل های جداگانه است که در آن خواننده می تواند نظریه را در موقعیت های عملی اعمال کند و درک مطلب را عمیق تر کند.


This application-oriented book introduces the associations between contact mechanics and friction and with it offers a deeper understanding of tribology. It deals with the associated phenomena of contact, adhesion, capillary forces, friction, lubrication, and wear from one consistent viewpoint. The author goes into (1) methods of rough estimation of tribological quantities, (2) methods for analytical calculations which attempt to minimize the necessary complexity, (3) the crossover into numerical simulation methods. With these methods the author conveys a consistent view of tribological processes in various scales of magnitude (from nanotribology to earthquake research).

Also, system dynamic aspects of tribological systems, such as squeal and its suppression as well as other types of instabilities and spatial patterns are investigated.

This book contains problems and worked solutions for individual chapters in which the reader can apply the theory to practical situations and deepen the understanding of the material.

دانلود کتاب «مکانیک تماس و اصطکاک: اصول و کاربردهای فیزیکی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.