علم شیمی

پراش اشعه ایکس توسط مواد پلی کریستالی

X-Ray Diffraction by Polycrystalline Materials

دانلود کتاب X-Ray Diffraction by Polycrystalline Materials (به فارسی: پراش اشعه ایکس توسط مواد پلی کریستالی) نوشته شده توسط «René Guinebretière»


اطلاعات کتاب پراش اشعه ایکس توسط مواد پلی کریستالی

موضوع اصلی: علم شیمی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-ISTE

نویسنده: René Guinebretière

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 384

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 1905209215 , 9781905209217 , 9781847045713

توضیحات کتاب پراش اشعه ایکس توسط مواد پلی کریستالی

این کتاب یک رویکرد فیزیکی به پدیده پراش و کاربردهای آن در علم مواد ارائه می دهد. یک پیشینه تاریخی برای کشف پراش اشعه ایکس برای اولین بار مشخص شده است. در مرحله بعد، قسمت 1 توصیفی از پدیده فیزیکی پراش اشعه ایکس بر روی بلورهای کامل و ناقص ارائه می دهد. سپس بخش 2 تجزیه و تحلیل دقیقی از ابزارهای مورد استفاده برای توصیف مواد پودری یا لایه های نازک ارائه می دهد. شرح پردازش سیگنال‌های اندازه‌گیری‌شده و نتایج آن‌ها نیز پوشش داده شده است، همانطور که پیشرفت‌های اخیر مربوط به تجزیه و تحلیل ریزساختاری کمی پودرها یا لایه‌های نازک همپایی بر اساس پراش اشعه ایکس است. با توجه به پوشش جامع ارائه شده توسط این عنوان، هرکسی که در زمینه پراش اشعه ایکس و کاربردهای آن دست داشته باشد، از این موضوع بسیار استفاده خواهد کرد.


This book presents a physical approach to the diffraction phenomenon and its applications in materials science. An historical background to the discovery of X-ray diffraction is first outlined. Next, Part 1 gives a description of the physical phenomenon of X-ray diffraction on perfect and imperfect crystals. Part 2 then provides a detailed analysis of the instruments used for the characterization of powdered materials or thin films. The description of the processing of measured signals and their results is also covered, as are recent developments relating to quantitative microstructural analysis of powders or epitaxial thin films on the basis of X-ray diffraction. Given the comprehensive coverage offered by this title, anyone involved in the field of X-ray diffraction and its applications will find this of great use.

دانلود کتاب «پراش اشعه ایکس توسط مواد پلی کریستالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.