کتاب الکترونیکی

کریستالوگرافی اشعه ایکس بیوماکرومولکول ها: راهنمای عملی

X-Ray Crystallography of Biomacromolecules: A Practical Guide

دانلود کتاب X-Ray Crystallography of Biomacromolecules: A Practical Guide (به فارسی: کریستالوگرافی اشعه ایکس بیوماکرومولکول ها: راهنمای عملی) نوشته شده توسط «Albrecht Messerschmidt»


اطلاعات کتاب کریستالوگرافی اشعه ایکس بیوماکرومولکول ها: راهنمای عملی

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-VCH

نویسنده: Albrecht Messerschmidt

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 319

حجم کتاب: 16 مگابایت

کد کتاب: 3527313966 , 9783527313969

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب کریستالوگرافی اشعه ایکس بیوماکرومولکول ها: راهنمای عملی

این راهنمای عملی که توسط یکی از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان در پیشرفت کریستالوگرافی پروتئین نوشته شده است، شامل مطالعات موردی، بخش عیب‌یابی و نکاتی در مورد تفسیر داده‌ها است. این کتاب تئوری، عمل و آخرین دستاوردها در کریستالوگرافی اشعه ایکس را پوشش می دهد، به طوری که هر محققی در زیست شناسی ساختاری از این کتاب بسیار واضح نوشته شده بهره خواهد برد.

بخش A مبانی نظری و تکنیک‌های تجربی مانند اصول پراش پرتو ایکس، راه‌حل‌هایی برای مسئله فاز و کریستالوگرافی اشعه ایکس با زمان حل‌شده را پوشش می‌دهد. بخش B شامل مطالعات موردی برای انواع مختلف تعیین ساختار کریستالی اشعه ایکس، مانند تکنیک‌های MIRAS و MAD، جایگزینی مولکولی، و تکنیک تفاوت فوریه است.


Written by one of the most significant contributors to the progress of protein crystallography, this practical guide contains case studies, a troubleshooting section and pointers on data interpretation. It covers the theory, practice and latest achievements in x-ray crystallography, such that any researcher in structural biology will benefit from this extremely clearly written book.

Part A covers the theoretical basis and such experimental techniques as principles of x-ray diffraction, solutions for the phase problem and time-resolved x-ray crystallography. Part B includes case studies for different kinds of x-ray crystal structure determination, such as the MIRAS and MAD techniques, molecular replacement, and the difference Fourier technique.

دانلود کتاب «کریستالوگرافی اشعه ایکس بیوماکرومولکول ها: راهنمای عملی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.