کتاب الکترونیکی

موضوعات مربوط به نمودارهای کامل

Topics on Perfect Graphs

دانلود کتاب Topics on Perfect Graphs (به فارسی: موضوعات مربوط به نمودارهای کامل) نوشته شده توسط «C. Berge and V. Chvátal (Eds.)»


اطلاعات کتاب موضوعات مربوط به نمودارهای کامل

موضوع اصلی: ریاضیات گسسته

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: North-Holland

نویسنده: C. Berge and V. Chvátal (Eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1984

تعداد صفحه: ii-xiv, 3-369

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 044486587X , 9780444865878 , 9780080871998

دانلود کتاب «موضوعات مربوط به نمودارهای کامل»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.