نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

موضوعات مربوط به هم ارزی مداری

Topics in orbit equivalence

دانلود کتاب Topics in orbit equivalence (به فارسی: موضوعات مربوط به هم ارزی مداری) نوشته شده توسط «Alexander S. Kechris (auth.)»


اطلاعات کتاب موضوعات مربوط به هم ارزی مداری

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Alexander S. Kechris (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 138

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 9783540226031 , 3540226036

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب موضوعات مربوط به هم ارزی مداری

این جلد مقدمه ای مستقل برای برخی از موضوعات در نظریه هم ارزی مداری، شاخه ای از نظریه ارگودیک، ارائه می دهد. دو فصل اول بر روی فراتناهی و سازگاری تمرکز دارند. در اینجا شواهدی از قضیه دای وجود دارد که نشان می‌دهد احتمال اندازه‌گیری-حفظ، اقدامات ارگودیک اعداد صحیح معادل مدار هستند و قضیه Connes-Feldman-Weiss که سازگاری و فراتناهی را برای روابط هم ارزی غیرمفرد شناسایی می‌کند. ارائه در اینجا اغلب تحت تأثیر نظریه مجموعه های توصیفی قرار می گیرد و بورل و آنالوگ های عمومی نتایج مختلف مورد بحث قرار می گیرند. فصل آخر شرح مفصلی از نتایج اخیر گابوریو در مورد نظریه هزینه‌ها برای روابط و گروه‌های هم ارزی و کاربردهای آن برای اثبات قضایای صلبیت برای اقدامات گروه‌های آزاد است.


This volume provides a self-contained introduction to some topics in orbit equivalence theory, a branch of ergodic theory. The first two chapters focus on hyperfiniteness and amenability. Included here are proofs of Dye’s theorem that probability measure-preserving, ergodic actions of the integers are orbit equivalent and of the theorem of Connes-Feldman-Weiss identifying amenability and hyperfiniteness for non-singular equivalence relations. The presentation here is often influenced by descriptive set theory, and Borel and generic analogs of various results are discussed. The final chapter is a detailed account of Gaboriau’s recent results on the theory of costs for equivalence relations and groups and its applications to proving rigidity theorems for actions of free groups.

دانلود کتاب «موضوعات مربوط به هم ارزی مداری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.