کتاب الکترونیکی

ابزارها و الگوریتم‌ها برای ساخت و تحلیل سیستم‌ها: سومین کارگاه بین‌المللی، TACAS’97 Enschede، هلند، 2 تا 4 آوریل 1997 مجموعه مقالات

Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: Third International Workshop, TACAS'97 Enschede, The Netherlands, April 2–4, 1997 Proceedings

دانلود کتاب Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: Third International Workshop, TACAS’97 Enschede, The Netherlands, April 2–4, 1997 Proceedings (به فارسی: ابزارها و الگوریتم‌ها برای ساخت و تحلیل سیستم‌ها: سومین کارگاه بین‌المللی، TACAS’97 Enschede، هلند، 2 تا 4 آوریل 1997 مجموعه مقالات) نوشته شده توسط «Gérard Berry (auth.) – Ed Brinksma (eds.)»


اطلاعات کتاب ابزارها و الگوریتم‌ها برای ساخت و تحلیل سیستم‌ها: سومین کارگاه بین‌المللی، TACAS’97 Enschede، هلند، 2 تا 4 آوریل 1997 مجموعه مقالات

موضوع اصلی: الگوریتم ها و ساختارهای داده

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Gérard Berry (auth.) – Ed Brinksma (eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1997

تعداد صفحه: 437

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 3540627901 , 9783540627906

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب ابزارها و الگوریتم‌ها برای ساخت و تحلیل سیستم‌ها: سومین کارگاه بین‌المللی، TACAS’97 Enschede، هلند، 2 تا 4 آوریل 1997 مجموعه مقالات

این کتاب مجموعه مقالات داوری سومین کارگاه بین‌المللی ابزارها و الگوریتم‌ها برای ساخت و تحلیل سیستم‌ها، TACAS ’97 است که در آوریل 1997 در Enschede، هلند برگزار شد.
کتاب 20 مورد بازبینی کامل را ارائه می‌کند. مقالات و 5 ابزار نمایشی با دقت از بین 54 ارسالی انتخاب شده اند. همچنین شامل دو چکیده مبسوط و یک مقاله کامل مربوط به گفتگوهای دعوت شده است. مقالات در بخش‌های موضوعی در مورد تکنیک‌های کاهش فضا، نمایش ابزار، تکنیک‌های منطقی، پشتیبانی تأیید، مشخصات و تحلیل، و اثبات قضیه، بررسی مدل و کاربردها سازمان‌دهی شده‌اند.


This book constitutes the refereed proceedings of the Third International Workshop on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, TACAS ’97, held in Enschede, The Netherlands, in April 1997.
The book presents 20 revised full papers and 5 tool demonstrations carefully selected out of 54 submissions; also included are two extended abstracts and a full paper corresponding to invited talks. The papers are organized in topical sections on space reduction techniques, tool demonstrations, logical techniques, verification support, specification and analysis, and theorem proving, model checking and applications.

دانلود کتاب «ابزارها و الگوریتم‌ها برای ساخت و تحلیل سیستم‌ها: سومین کارگاه بین‌المللی، TACAS’97 Enschede، هلند، 2 تا 4 آوریل 1997 مجموعه مقالات»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.