کتاب الکترونیکی

آن مکان های تاریک: نقش آفرینی علمی تخیلی صنعتی

Those Dark Places: Industrial Science Fiction Roleplaying

دانلود کتاب Those Dark Places: Industrial Science Fiction Roleplaying (به فارسی: آن مکان های تاریک: نقش آفرینی علمی تخیلی صنعتی) نوشته شده توسط «Jonathan Hicks»


اطلاعات کتاب آن مکان های تاریک: نقش آفرینی علمی تخیلی صنعتی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Osprey Publishing

نویسنده: Jonathan Hicks

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2020

تعداد صفحه: 130

حجم فایل: 37.67 مگابایت

کد کتاب: 1472840968 , 9781472840967

توضیحات کتاب آن مکان های تاریک: نقش آفرینی علمی تخیلی صنعتی

فضا چیز جهنمی است اما باید مطمئن باشید که این همان چیزی است که می خواهید. مثلاً چیزی که واقعاً می خواهید. ایده اکتشاف فضا برای پیشبرد مرزهای بشری نجیب است، اما بیایید خودمان را شوخی نکنیم – این در واقع همه چیز در مورد افزایش حاشیه سود است. پولی برای ساختن وجود دارد و جایی برای ساختن آن وجود دارد، اما انواع و اقسام داستان ها را می شنوید… خرابی تجهیزات، اکتشافات عجیب، دیوانه شدن اعضای خدمه… شما تنها، ماه ها یا ماه ها در آنجا خواهید بود. سالها، تنفس هوای بازیافتی و نوشیدن آب بازیافتی، با چیزی جز چند فوت فلز و سپر بین شما و مرگ حتمی.

آیا مطمئن هستید که این همان چیزی است که می خواهید؟

– جلسه توجیهی خدمه

***

آن مکان‌های تاریک یک بازی نقش‌آفرینی مبتنی بر قوانین سبک و داستانی است که در مورد جنبه‌های تاریک‌تر اکتشاف فضا و افرادی است که در شرایط کلاستروفوبیک و خطرناک به ستاره‌ها سفر می‌کنند. کشتی‌های ستاره‌ای، ایستگاه‌ها و پاسگاه‌ها پناهگاه‌های ایمنی با راهروهای تمیز و روشن نیستند – آنها تله‌های مرگ بالقوه‌ای هستند که توسط منافع شرکت‌ها و بودجه‌شان تأمین می‌شود و با هوا و آب کهنه و بازیافتی کار می‌کنند. ستاره ها ممکن است آینده بشریت باشند، اما آنها همچنین خانه وحشت و وحشتی هستند که ذهن انسان قادر به درک آن نیست.


Space is a hell of a thing but you need to be sure that this is what you want. Like, what you really want. The idea of space exploration to further the frontiers of mankind is noble, but let’s not kid ourselves – it’s really all about furthering the profit margins. There’s money to be made and out there is the place to make it, but you hear all kinds of stories… equipment malfunctions, strange discoveries, crewmembers going insane… You’ll be out there in the reaches, alone, for months or years, breathing recycled air and drinking recycled water, with nothing but a few feet of metal and shielding between you and certain death.

Are you sure this is what you want?

– Crew Orientation Briefing

***

Those Dark Places is a rules-light, story-focused roleplaying game about the darker side of space exploration and the people who travel the stars in claustrophobic, dangerous conditions. Starships, stations, and outposts aren’t havens of safety with clean, brightly lit corridors – they’re potential deathtraps, funded by budget-conscious corporate interests and running on stale, recycled air and water. The stars may be the future of humanity, but they are also home to horrors and terror the human mind cannot comprehend.

دانلود کتاب «آن مکان های تاریک: نقش آفرینی علمی تخیلی صنعتی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید