کتاب الکترونیکی

ترمودینامیک سیستم های شیمیایی

Thermodynamics of chemical systems

دانلود کتاب Thermodynamics of chemical systems (به فارسی: ترمودینامیک سیستم های شیمیایی) نوشته شده توسط «Scott Emerson Wood – Rubin Battino»


اطلاعات کتاب ترمودینامیک سیستم های شیمیایی

موضوع اصلی: سیستم های دینامیکی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: Scott Emerson Wood – Rubin Battino

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 457

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9780521338943 , 0521338948

توضیحات کتاب ترمودینامیک سیستم های شیمیایی

مفاهیم و روابط مربوط به حل بسیاری از مسائل ترمودینامیکی که در سیستم های چند فازی و چند جزئی با آن مواجه می شوند در این جلد توسعه داده شده است. تاکید بر درک و توسعه عبارات کلی برای حل چنین مسائلی به جای معادلات آماده برای کاربردهای خاص است. نیمه اول کتاب به تعریف توابع ترمودینامیکی و ایجاد روابط اساسی مربوط به سیستم های شیمیایی در حالت تعادل اختصاص دارد. نیمه دوم بر کاربرد این روابط در سیستم های واقعی و روش هایی که می توان برای به دست آوردن اتصالات اضافی مورد استفاده قرار داد متمرکز است. در سراسر، روش های گیبس با تاکید بر پتانسیل شیمیایی استفاده می شود.


The concepts and relations pertinent to the solution of many thermodynamic problems encountered in multi-phase, multi-component systems are developed in this volume. Emphasis is placed on a comprehension and development of general expressions for solving such problems, rather than ready-made equations for particular applications. The first half of the book is devoted to defining the thermodynamic functions and to generating the fundamental relations relevant to chemical systems at equilibrium. The second half concentrates on the application of these relations to real systems and the methods which can be used to obtain additional connections. Throughout, the methods of Gibbs are used with emphasis on the chemical potential.

دانلود کتاب «ترمودینامیک سیستم های شیمیایی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.