علم شیمی

ترمودینامیک واکنش های بیوشیمیایی

Thermodynamics of Biochemical Reactions

دانلود کتاب Thermodynamics of Biochemical Reactions (به فارسی: ترمودینامیک واکنش های بیوشیمیایی) نوشته شده توسط «Robert A. Alberty»


اطلاعات کتاب ترمودینامیک واکنش های بیوشیمیایی

موضوع اصلی: علم شیمی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-Interscience

نویسنده: Robert A. Alberty

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 397

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 0471228516

توضیحات کتاب ترمودینامیک واکنش های بیوشیمیایی

ترمودینامیک واکنش های بیوشیمیایی بر معادلات اساسی ترمودینامیک و کاربرد این معادلات در سیستم های واکنش های بیوشیمیایی تاکید دارد. این تأکید منجر به پتانسیل های ترمودینامیکی جدیدی می شود که معیارهایی را برای تغییر و تعادل خود به خودی تحت شرایط یک سلول زنده فراهم می کند.


Thermodynamics of Biochemical Reactions emphasizes the fundamental equations of thermodynamics and the application of these equations to systems of biochemical reactions. This emphasis leads to new thermodynamic potentials that provide criteria for spontaneous change and equilibrium under the conditions in a living cell.

دانلود کتاب «ترمودینامیک واکنش های بیوشیمیایی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.