کتاب الکترونیکی

نظریه حولورها: تعمیم تانسورها

Theory of Holors: A Generalization of Tensors

دانلود کتاب Theory of Holors: A Generalization of Tensors (به فارسی: نظریه حولورها: تعمیم تانسورها) نوشته شده توسط «Parry Hiram Moon – Domina Eberle Spencer»


اطلاعات کتاب نظریه حولورها: تعمیم تانسورها

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Parry Hiram Moon – Domina Eberle Spencer

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1986

تعداد صفحه: 412

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780521245852 , 9780521019002 , 9780511524462 , 0521245850 , 0521019001 , 0511524463

توضیحات کتاب نظریه حولورها: تعمیم تانسورها

کلمه holor اصطلاحی است که توسط نویسندگان برای توصیف یک موجود ریاضی ساخته شده است که از یک یا چند کمیت مستقل تشکیل شده است و شامل اعداد مختلط، اسکالرها، بردارها، ماتریس ها، تانسورها، کواترنیون ها و سایر اعداد ابری است. هولورها که به این ترتیب تعریف شده اند برای قرن ها شناخته شده اند، اما هر یک کم و بیش مستقل و همراه با نامگذاری و نظریه جداگانه توسعه یافته اند. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان این موضوعات پیچیده را با استفاده از یک نماد ساده ساده کرد که برای همه حفره‌ها، اعم از تانسور و غیرتانسور اعمال می‌شود. نویسندگان همه انواع محفوظات ممکن را در نظر می گیرند و جبر هولور و حساب هولور را به کلی ترین معنای آن توسعه می دهند. بنابراین خواننده یاد می‌گیرد که به جای وادار کردن یک برنامه کاربردی به یک نمایش holor که شناخته شده است، اما برنامه را کاملاً توصیف نمی‌کند، یک holor جدید ایجاد کند که متناسب با برنامه باشد. بحث شامل ناتنسورهایی است که هیچ تبدیلی ندارند و حفره‌هایی که به روش‌های پیچیده‌تری نسبت به تانسورهای معمولی تبدیل می‌شوند. این امکان را برای ابداع یک holor برای یک کاربرد فیزیکی جدید، بدون محدود شدن به چند نوع معمولی از holor، باز می کند. این کتاب باید روشی را ایجاد کند که دانش‌آموزان و معلمان بتوانند تحلیل برداری و تانسور را از طریق یک درمان یکسان بیاموزند. دانشجویان فارغ التحصیل و متخصصان مهندسی، فیزیک. ریاضیات کاربردی، شیمی، زیست شناسی، روانشناسی و سایر علوم تحلیلی باید این کار را مفید و مبتکرانه بدانند.


The word holor is a term coined by the authors to describe a mathematical entity that is made up of one or more independent quantities, and includes complex numbers, scalars, vectors, matrices, tensors, quaternions, and other hypernumbers. Holors, thus defined have been known for centuries, but each has been developed more or less independently, accompanied by separate nomenclature and theory. This book demonstrates how these complicated subjects can be made simple by using a single notation that applies to all holors, both tensor and nontensor. The authors consider all possible types of holors and develop holor algebra and holor calculus in the most general sense. Thus the reader will learn to develop a new holor that fits the application, rather than forcing an application onto a holor representation that is known but that does not perfectly describe the application. The discussion includes nontensors having no transformation and holors that transform in more complicated ways than allowed with ordinary tensors. This opens up the possibility to devise a holor for a new physical application, without being limited to a few conventional types of holor. This book should establish a method by which students and teachers can learn vector and tensor analysis via a uniform treatment. Graduate students and professionals in engineering, physics. applied mathematics, chemistry, biology, psychology, and other analytical sciences should find this to be a useful and innovative work.

دانلود کتاب «نظریه حولورها: تعمیم تانسورها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.