کتاب الکترونیکی

نظریه طراحی آزمایش ها

The Theory of the Design of Experiments

دانلود کتاب The Theory of the Design of Experiments (به فارسی: نظریه طراحی آزمایش ها) نوشته شده توسط «D.R. Cox – Nancy Reid»


اطلاعات کتاب نظریه طراحی آزمایش ها

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman & Hall/CRC

نویسنده: D.R. Cox – Nancy Reid

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 314

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 158488195X , 9781584881957 , 9781420035834

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نظریه طراحی آزمایش ها

چرا تئوری طراحی آزمایش را مطالعه کنیم؟ اگرچه دانستن طرح‌های خاص برای اهداف خاص می‌تواند مفید باشد، تجربه نشان می‌دهد که به ندرت می‌توان از یک طرح خاص به طور مستقیم استفاده کرد. برای تطبیق با شرایط آزمایش نیاز به سازگاری دارد. طراحی‌های موفق به تطبیق اصول نظری کلی با محدودیت‌های خاص برنامه‌های کاربردی بستگی دارد. تئوری طراحی آزمایش‌ها که برای مخاطبان عمومی از محققان در سراسر رشته‌های تجربی نوشته شده است، موضوعات اصلی مرتبط با طراحی آزمایش را با تمرکز بر مفاهیم کلیدی و ساختار آماری آن مفاهیم ارائه می‌کند. نویسندگان سطح ریاضیات را در اکثر موارد ابتدایی نگه می دارند و روش های تجزیه و تحلیل داده ها را کم اهمیت می دانند. تأکید آنها بر طراحی است، اما ضمائم مرورهای مستقلی از جبر و برخی روش‌های استاندارد تجزیه و تحلیل ارائه می‌کنند. طراحی آزمایش ها به خوبی اصلاح شده است. با این حال، در دوره های تحصیلی آمار، طراحی آزمایش ها اغلب بسیار کمتر از روش های تجزیه و تحلیل است. تئوری طراحی آزمایش‌ها این شکاف بالقوه را در آموزش آمارگیران، دانشجویان آمار، و محققان در همه زمینه‌ها پر می‌کند.


Why study the theory of experiment design? Although it can be useful to know about special designs for specific purposes, experience suggests that a particular design can rarely be used directly. It needs adaptation to accommodate the circumstances of the experiment. Successful designs depend upon adapting general theoretical principles to the special constraints of individual applications. Written for a general audience of researchers across the range of experimental disciplines, The Theory of the Design of Experiments presents the major topics associated with experiment design, focusing on the key concepts and the statistical structure of those concepts. The authors keep the level of mathematics elementary, for the most part, and downplay methods of data analysis. Their emphasis is firmly on design, but appendices offer self-contained reviews of algebra and some standard methods of analysis.From their development in association with agricultural field trials, through their adaptation to the physical sciences, industry, and medicine, the statistical aspects of the design of experiments have become well refined. In statistics courses of study, however, the design of experiments very often receives much less emphasis than methods of analysis. The Theory of the Design of Experiments fills this potential gap in the education of practicing statisticians, statistics students, and researchers in all fields.

دانلود کتاب «نظریه طراحی آزمایش ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.