کتاب الکترونیکی

نظریه برهمکنش کوارک و گلوئون

The theory of quark and gluon interactions

دانلود کتاب The theory of quark and gluon interactions (به فارسی: نظریه برهمکنش کوارک و گلوئون) نوشته شده توسط «Francisco J. Yndurain»


اطلاعات کتاب نظریه برهمکنش کوارک و گلوئون

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Francisco J. Yndurain

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 484

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 354033209X , 9783540332091

نوبت چاپ: 4th ed., [expanded and updated]

توضیحات کتاب نظریه برهمکنش کوارک و گلوئون

کتاب F. J. Yndur?in در مورد کرومودینامیک کوانتومی در میان کتاب های درسی پیشرفته تبدیل به یک کتاب کلاسیک شده است. اولین بار در سال 1983 منتشر شد و در سال 1986 به روسی ترجمه شد و اکنون نسخه چهارم خود را می بیند. این خوانندگان با دانش پایه از نظریه میدان و پدیدارشناسی ذرات خطاب می کند. نویسنده حقایق اساسی فیزیک کوارک و گلوئون را به شکل آموزشی ارائه می کند. نظریه همیشه با یافته های تجربی مواجه است. خواننده به اندازه کافی یاد خواهد گرفت که بتواند مقالات تحقیقاتی مدرن را دنبال کند. این ویرایش چهارم بخش جدیدی را در مورد نظریه‌های مؤثر کوارک‌های سنگین، مطالب بیشتر در مورد QCD شبکه و نظریه اغتشاش کایرال ارائه می‌کند.


F. J. Yndur?in’s book on Quantum Chromodynamics has become a classic among advanced textbooks. First published in 1983, and translated into Russian in 1986, it now sees its fourth edition. It addresses readers with basic knowledge of field theory and particle phenomenology. The author presents the basic facts of quark and gluon physics in pedagogical form. Theory is always confronted with experimental findings. The reader will learn enough to be able to follow modern research articles. This fourth edition presents a new section on heavy quark effective theories, more material on lattice QCD and on chiral perturbation theory.

دانلود کتاب «نظریه برهمکنش کوارک و گلوئون»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.