کتاب الکترونیکی

تئوری توزیع ها: یک مقدمه غیر فنی

The theory of distributions: A nontechnical introduction

دانلود کتاب The theory of distributions: A nontechnical introduction (به فارسی: تئوری توزیع ها: یک مقدمه غیر فنی) نوشته شده توسط «J. Ian Richards – Heekyung K. Youn»


اطلاعات کتاب تئوری توزیع ها: یک مقدمه غیر فنی

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: J. Ian Richards – Heekyung K. Youn

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 155

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 9780511623837 , 0521558905 , 052137149X , 0511623836 , 9780521371490 , 9780521558907

توضیحات کتاب تئوری توزیع ها: یک مقدمه غیر فنی

این کتاب مقدمه ای مستقل برای تئوری توزیع است که گاهی اوقات توابع تعمیم یافته نیز نامیده می شود. بیشتر کتاب‌های مربوط به این موضوع یا شهودی هستند یا سخت‌گیرانه، اما از نظر فنی نیازمندند. در اینجا، نویسندگان با تمرکز بر نتایج اساسی، موضوع را به گونه‌ای معرفی کرده‌اند که بیشتر برای افراد غیرمتخصص جذاب باشد، اما هنوز از نظر ریاضی درست است. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: تابع دلتای دیراک، توابع تعمیم یافته، دوقطبی ها، چهارقطبی ها، تابع های کاذب و تبدیل های فوریه. درمان مستقل نیازی به دانش تحلیل عملکردی یا فضاهای برداری توپولوژیکی ندارد. حتی تئوری اندازه گیری برای بیشتر کتاب مورد نیاز نیست. این کتاب، که می تواند برای همراهی یک دوره یا برای خودآموزی مورد استفاده قرار گیرد، به صورت آزادانه با تمرینات ارائه شده است. این یک مقدمه ارزشمند برای تئوری توزیع ها و کاربردهای آن برای دانشجویان یا متخصصان آمار، فیزیک، مهندسی و اقتصاد خواهد بود.


This book is a self-contained introduction to the theory of distributions, sometimes called generalized functions. Most books on this subject are either intuitive or else rigorous but technically demanding. Here, by concentrating on the essential results, the authors have introduced the subject in a way that will most appeal to non-specialists, yet is still mathematically correct. Topics covered include: the Dirac delta function, generalized functions, dipoles, quadrupoles, pseudofunctions and Fourier transforms. The self-contained treatment does not require any knowledge of functional analysis or topological vector spaces; even measure theory is not needed for most of the book. The book, which can be used either to accompany a course or for self-study, is liberally supplied with exercises. It will be a valuable introduction to the theory of distributions and their applications for students or professionals in statistics, physics, engineering and economics.

دانلود کتاب «تئوری توزیع ها: یک مقدمه غیر فنی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.