کتاب الکترونیکی

رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای مدیریت دارایی، بدهی و ثروت

The stochastic programming approach to asset, liability, and wealth management

دانلود کتاب The stochastic programming approach to asset, liability, and wealth management (به فارسی: رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای مدیریت دارایی، بدهی و ثروت) نوشته شده توسط «William T. Ziemba»


اطلاعات کتاب رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای مدیریت دارایی، بدهی و ثروت

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CFA Institute

نویسنده: William T. Ziemba

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 282

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780943205656 , 0943205654

توضیحات کتاب رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای مدیریت دارایی، بدهی و ثروت

همه افراد و موسسات به طور مستمر با مشکلات مدیریت دارایی/بدهی مواجه هستند. دارایی‌ها باید در طول زمان سرمایه‌گذاری شوند تا بازدهی کافی برای پوشش بدهی‌ها و دستیابی به اهداف مشروط به عدم قطعیت‌های مختلف، سیاست‌ها و حقوقی حاصل شود.


All individuals and institutions face asset/liability management problems on a continuous basis. The assets must be invested over time to achieve sufficient returns to cover liabilities and achieve goals subject to various uncertainties, policy and legal.

دانلود کتاب «رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای مدیریت دارایی، بدهی و ثروت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.