کتاب الکترونیکی

ریشه های مسئولیت (مطالعات در اندیشه قاره ای)

The Origins of Responsibility (Studies in Continental Thought)

دانلود کتاب The Origins of Responsibility (Studies in Continental Thought) (به فارسی: ریشه های مسئولیت (مطالعات در اندیشه قاره ای)) نوشته شده توسط «François Raffoul»


اطلاعات کتاب ریشه های مسئولیت (مطالعات در اندیشه قاره ای)

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Indiana University Press

نویسنده: François Raffoul

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 361

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 0253354382 , 9780253354389 , 9780253221735

توضیحات کتاب ریشه های مسئولیت (مطالعات در اندیشه قاره ای)

فرانسوا رافول به مفهوم مسئولیت به گونه‌ای برخورد می‌کند که از تفسیر سنتی آن به عنوان پاسخگویی به سوژه‌ی اراده‌ای متمایز است. رافول با بررسی مسئولیت در آثار نیچه، سارتر، لویناس، هایدگر و دریدا، لحظات تعیین‌کننده‌ای را در بسط مفهوم شناسایی می‌کند، ریشه‌های آن را بازیابی می‌کند و بازتاب‌های جدیدی را درباره آن بررسی می‌کند. از نظر رافول، مسئولیت کمتر مربوط به یک سوژه مستقل است که حوزه قدرت و کنترل را ایجاد می کند تا قرار گرفتن در معرض رویدادی که از ما نمی آید و در عین حال ما را فرا می خواند. این تحقیقات اصیل و متفکرانه در مورد احساس مسئولیت پسا متافیزیکی، مسیرهای جدیدی را برای اخلاق در سنت قاره ترسیم می کند.


François Raffoul approaches the concept of responsibility in a manner that is distinct from its traditional interpretation as accountability of the willful subject. Exploring responsibility in the works of Nietzsche, Sartre, Levinas, Heidegger, and Derrida, Raffoul identifies decisive moments in the development of the concept, retrieves its origins, and explores new reflections on it. For Raffoul, responsibility is less about a sovereign subject establishing a sphere of power and control than about exposure to an event that does not come from us and yet calls to us. These original and thoughtful investigations of the post-metaphysical senses of responsibility chart new directions for ethics in the continental tradition.

دانلود کتاب «ریشه های مسئولیت (مطالعات در اندیشه قاره ای)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.