انسان شناسی: تکامل

زبان شیاطین و فرشتگان: فلسفه غیبی کورنلیوس آگریپا

The Language of Demons and Angels: Cornelius Agrippa's Occult Philosophy

دانلود کتاب The Language of Demons and Angels: Cornelius Agrippa’s Occult Philosophy (به فارسی: زبان شیاطین و فرشتگان: فلسفه غیبی کورنلیوس آگریپا) نوشته شده توسط «Christopher I. Lehrich»


اطلاعات کتاب زبان شیاطین و فرشتگان: فلسفه غیبی کورنلیوس آگریپا

موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – انسان شناسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Brill

نویسنده: Christopher I. Lehrich

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 260 / 265

حجم فایل: 2.19 مگابایت

کد کتاب: 900413574X , 9789004135741

توضیحات کتاب زبان شیاطین و فرشتگان: فلسفه غیبی کورنلیوس آگریپا

این اولین مطالعه مدرن درباره فلسفه غیبی آگریپا به عنوان بخشی منسجم از کار فکری او است. با نشان دادن پیچیدگی او، تفاسیر سنتی از آگریپا به عنوان یک دلقک فکری را به چالش می کشد و از نظریه و فلسفه مدرن برای روشن کردن پیچیدگی های اندیشه او استفاده می کند. همچنین برای یک رویکرد جدید و میان رشته ای به جادو و جایگاه آن در فرهنگ مدرن اولیه، با استفاده از یک مدل مکالمه فراتاریخی برای درک و تفسیر متون استدلال می کند. این تحلیل خواننده را از طریق متن De occulta philosophia، شاهکار آگریپا در سال 1533 راهنمایی می کند و ساختار و استدلال اغلب پنهان اثر را توضیح می دهد. این جلد به ویژه مورخان روشنفکر مدرن اولیه، مورخان ادیان، و محققان علاقه مند به تاریخ فلسفه زبانی را مورد توجه قرار خواهد داد.


This is the first modern study of Agrippa s occult philosophy as a coherent part of his intellectual work. By demonstrating his sophistication, it challenges traditional interpretations of Agrippa as an intellectual dilettante, and uses modern theory and philosophy to elucidate the intricacies of his thought. It also argues for a new, interdisciplinary approach to magic and its place within early modern culture, using a transhistorical conversational model to understand and interpret the texts. The analysis walks the reader through the text of De occulta philosophia, Agrippa s 1533 masterpiece, explicating the often hidden structure and argument of the work. This volume will especially interest early modern intellectual historians, historians of religions, and scholars interested in the history of linguistic philosophy.”

دانلود کتاب «زبان شیاطین و فرشتگان: فلسفه غیبی کورنلیوس آگریپا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید