فیزیک

اصل نوع همیلتون در دینامیک سیالات: مبانی و کاربردهای MHD، ترمودینامیک و اخترفیزیک

The Hamilton-Type Principle in Fluid Dynamics: Fundamentals and Applications to MHD, Thermodynamics, and Astrophysics

دانلود کتاب The Hamilton-Type Principle in Fluid Dynamics: Fundamentals and Applications to MHD, Thermodynamics, and Astrophysics (به فارسی: اصل نوع همیلتون در دینامیک سیالات: مبانی و کاربردهای MHD، ترمودینامیک و اخترفیزیک) نوشته شده توسط «Angel Fierros Palacios»


اطلاعات کتاب اصل نوع همیلتون در دینامیک سیالات: مبانی و کاربردهای MHD، ترمودینامیک و اخترفیزیک

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Angel Fierros Palacios

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 425

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 3211249648 , 9783211249642

توضیحات کتاب اصل نوع همیلتون در دینامیک سیالات: مبانی و کاربردهای MHD، ترمودینامیک و اخترفیزیک

محتویات این کتاب در نسخه انگلیسی آن، خلاصه‌ای از کار جستجوی مجدد اولیه انجام‌شده توسط نویسنده در زمینه دینامیک سیالات، مغناطیسی هیدرودینایک (MHD)، ترمودینامیک کلاسیک و اخترفیزیک است. علاوه بر این، شامل یک بخش پیوست شده به هر فصل با عنوان موضوعات منتخب است. در این بخش ها نکات نظری ظریفی روشن شده و تعداد زیادی از مسائل مصور حل می شود. به این ترتیب، ایده این است که خوانندگانی داشته باشند که از این کتاب به عنوان یک کتاب درسی و همچنین یک مونوگرافی تحقیقی خطاب به همه کسانی که فیزیک نظری می‌خوانند و علاقه‌مند به درمان تحلیلی سیالات کامل و واقعی هستند، به همان اندازه که در پویا هستند، استفاده می‌کنند. حالت سیالات دارای بار الکتریکی که در مناطقی که میدان مغناطیسی وجود دارد جریان دارند و همچنین سیالات در حال استراحت مناسب ترمودینامیک کلاسیک. با این مطالب می خواهیم دسترسی به جنبه های اساسی دینامیک سیالات، MHD و ترمودینامیک و کاربرد این رشته ها در اخترفیزیک را تسهیل کنیم. فرض بر این است که خواننده با معادلات ماکسول الکترودینا-میکس کلاسیک، معادلات تعادل هیدرودینامیک و فرضیات اساسی ترمودینامیک آشنا است. مدیریت معقول حساب تغییرات و نماد تانسوری و همچنین دانش اصول و روش شناسی مکانیک تحلیلی لاگرانژ مورد نیاز است. به طور کلی و از نظر ریاضیات مورد نیاز، کتاب خودکفا است به این معنا که در آن هر آنچه مورد نیاز است به وضوح در متن بیان شده است.


The contents of this book in its English edition summarizes the basic re-search work accomplished by the author on the field of Fluid Dynamics, Magnetohydrodynaics (MHD), Classical Thermodynamics, and Astrophy-sics. Besides, it contains a section attached to each chapter with the title of Selected Topics. In these sections fine theoretical points are cleared up and a large number of illustrative problems are solved. This way the idea is to have readers who use this book as a text book as well as a research monography addressed to all those who study Theoretical Physics and who are interested in the analytical treatment of perfect and real fluids, as much as in the dynamic state of fluids electrically charged which flow in regions where there is a magnetic field, and also fluids at rest proper of Classical Thermodynamics. With this material we wish to facilitate the access to fundamental aspects of Fluid Dynamics, MHD, and Thermodynamics, and the application of these disciplines to Astrophysics. It is assumed that the reader is aqcuainted with Maxwell?s equations of Classical Electrodyna-mics, those of Hydrodynamics balance equations, and the fundamental postulates of Thermodynamics. A reasonable handling of the calculus of variations and the tensorial notation is required, as well as knowledge of the principles and methodology of Lagrange?s Analytical Mechanics. In general terms and from the view point of the required mathematics, the book is self-contained in the sense in which everything that is needed is clearly stated within the text.

دانلود کتاب «اصل نوع همیلتون در دینامیک سیالات: مبانی و کاربردهای MHD، ترمودینامیک و اخترفیزیک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.