کتاب الکترونیکی

اقتصاد مالیات

The economics of taxation

دانلود کتاب The economics of taxation (به فارسی: اقتصاد مالیات) نوشته شده توسط «Bernard Salanie»


اطلاعات کتاب اقتصاد مالیات

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Bernard Salanie

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 237

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0262194864 , 9780262194860 , 9780585481227

توضیحات کتاب اقتصاد مالیات

این مقدمه مختصر به نظریه‌های اقتصادی مالیات، شهودی و در عین حال دقیق است و نظریه‌ها را هم به سیستم‌های مالیاتی موجود و هم با مطالعات تجربی کلیدی مرتبط می‌کند. این کتاب یک بحث کامل در مورد پیامدهای مالیات بر تصمیمات اقتصادی و نتایج تعادل، و همچنین بینش مفیدی در مورد اینکه چگونه سیاست گذاران باید مالیات ها را طراحی کنند، ارائه می دهد. این موضوعات از اهمیت سیاست مرکزی، مانند مالیات بر درآمد از سرمایه، مالیات زیست محیطی، اعتبارات مالیاتی برای خانواده های کم درآمد، و مالیات بر مصرف را پوشش می دهد. دانش اقتصاد خرد در سطح پیشرفته لیسانس مورد نیاز است، اما این کتاب حاوی یک ضمیمه با نتایج اصلی از نظریه مصرف کننده و تولید کننده است که در متن استفاده شده است. از آنجایی که مطالعه مالیات بهینه بر تئوری کنترل بهینه تکیه دارد که اغلب در دروس اقتصاد تدریس نمی شود، پیوست دوم زمینه لازم را فراهم می کند.


This concise introduction to the economic theories of taxation is intuitive yet rigorous, relating the theories both to existing tax systems and to key empirical studies. The book offers a thorough discussion of the consequences of taxes on economic decisions and equilibrium outcomes, as well as useful insights into how policy makers should design taxes. It covers issues of central policy importance, such as taxation of income from capital, environmental taxation, tax credits for low-income families, and the consumption tax. A knowledge of microeconomics at the advanced undergraduate level is required, but the book contains an appendix with the main results from consumer and producer theory used in the text. Because the study of optimal taxation relies on the theory of optimal control, which is not often taught in economics courses, a second appendix provides the necessary background.

دانلود کتاب «اقتصاد مالیات»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.