نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

معادله غیرخطی شرودینگر گسسته: تجزیه و تحلیل ریاضی، محاسبات عددی و دیدگاه های فیزیکی

The Discrete Nonlinear Schrödinger Equation: Mathematical Analysis, Numerical Computations and Physical Perspectives

دانلود کتاب The Discrete Nonlinear Schrödinger Equation: Mathematical Analysis, Numerical Computations and Physical Perspectives (به فارسی: معادله غیرخطی شرودینگر گسسته: تجزیه و تحلیل ریاضی، محاسبات عددی و دیدگاه های فیزیکی) نوشته شده توسط «Panayotis G. Kevrekidis (auth.)»


اطلاعات کتاب معادله غیرخطی شرودینگر گسسته: تجزیه و تحلیل ریاضی، محاسبات عددی و دیدگاه های فیزیکی

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Panayotis G. Kevrekidis (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 416

حجم کتاب: 9 مگابایت

کد کتاب: 3540891986 , 9783540891987

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب معادله غیرخطی شرودینگر گسسته: تجزیه و تحلیل ریاضی، محاسبات عددی و دیدگاه های فیزیکی

این کتاب اولین تلاش برای خلاصه کردن حجم زیادی از نتایج به دست آمده در 20 سال گذشته در زمینه معادله غیرخطی شرودینگر گسسته و تنظیمات فیزیکی است که آن را توصیف می کند. این شامل مقدمه ای بر مدل، اشتقاق سیستماتیک آن و ارتباط آن با برنامه های کاربردی، تجزیه و تحلیل بعدی از وجود و پایداری ساختارهای غیرخطی اساسی در 1، 2 و حتی 3 ابعاد شبکه فضایی است. همچنین مورد عدم تمرکز غیرخطی‌ها، ناپایداری‌های مدولاسیونی راه‌حل‌های موج صفحه، و گسترش شبکه‌های چند جزئی را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، دارای یک فصل پایانی در مورد موضوعات خاص است که توسط طیف گسترده ای از متخصصان در این زمینه نوشته شده است و از طریق بررسی های کوتاه به حوزه های مورد علاقه اخیر می پردازد.


This book constitutes the first effort to summarize a large volume of results obtained over the past 20 years in the context of the Discrete Nonlinear Schrödinger equation and the physical settings that it describes. It contains an introduction to the model, its systematic derivation and its connection to applications, a subsequent analysis of the existence and the stability of fundamental nonlinear structures in 1, 2 and even 3 spatial lattice dimensions. It also covers the case of defocusing nonlinearities, the modulational instabilities of plane wave solutions, and the extension to multi-component lattices. In addition, it features a final chapter on special topics written by a wide array of experts in the field, addressing through short reviews, areas of particular recent interest.

دانلود کتاب «معادله غیرخطی شرودینگر گسسته: تجزیه و تحلیل ریاضی، محاسبات عددی و دیدگاه های فیزیکی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.