کتاب الکترونیکی

شیمی ترکیبات ارگانوفسفر جلد 3: نمک های فسفونیوم، یلیدها و فسفوران ها

The Chemistry of Organophosphorus Compounds vol.3: Phosphonium Salts, Ylides and Phosphoranes

دانلود کتاب The Chemistry of Organophosphorus Compounds vol.3: Phosphonium Salts, Ylides and Phosphoranes (به فارسی: شیمی ترکیبات ارگانوفسفر جلد 3: نمک های فسفونیوم، یلیدها و فسفوران ها) نوشته شده توسط «Frank R. Hartley»


اطلاعات کتاب شیمی ترکیبات ارگانوفسفر جلد 3: نمک های فسفونیوم، یلیدها و فسفوران ها

موضوع اصلی: شیمی ارگانیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: John Wiley & Sons

نویسنده: Frank R. Hartley

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1994

تعداد صفحه: 455

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 9780471930570 , 0471930571

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب شیمی ترکیبات ارگانوفسفر جلد 3: نمک های فسفونیوم، یلیدها و فسفوران ها

این جلد با بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی نمک‌های فسفونیوم، یلیدها و فسفوران‌ها، جنبه‌های نظری و ساختاری، استریوشیمی، سنتز، فتوشیمی، طیف‌سنجی و بیوشیمی را پوشش می‌دهد.


Exploring the chemical and physical properties of phosphonium salts, ylides and phosphoranes, this volume covers theoretical and structural aspects, stereochemistry, synthesis, photochemistry, spectroscopy and biochemistry.

دانلود کتاب «شیمی ترکیبات ارگانوفسفر جلد 3: نمک های فسفونیوم، یلیدها و فسفوران ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.