علم شیمی

شیمی ترکیبات هتروسیکلیک، مکمل اول (شیمی ترکیبات هتروسیکلیک: مجموعه ای از تک نگاری ها) (جلد 58)

The Chemistry of Heterocyclic Compounds, Supplement I (Chemistry of Heterocyclic Compounds: A Series Of Monographs) (Volume 58)

دانلود کتاب The Chemistry of Heterocyclic Compounds, Supplement I (Chemistry of Heterocyclic Compounds: A Series Of Monographs) (Volume 58) (به فارسی: شیمی ترکیبات هتروسیکلیک، مکمل اول (شیمی ترکیبات هتروسیکلیک: مجموعه ای از تک نگاری ها) (جلد 58)) نوشته شده توسط «D. J. Brown»


اطلاعات کتاب شیمی ترکیبات هتروسیکلیک، مکمل اول (شیمی ترکیبات هتروسیکلیک: مجموعه ای از تک نگاری ها) (جلد 58)

موضوع اصلی: علم شیمی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-Interscience

نویسنده: D. J. Brown

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 566

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780471403821 , 0471403822

نوبت چاپ: Supplement

توضیحات کتاب شیمی ترکیبات هتروسیکلیک، مکمل اول (شیمی ترکیبات هتروسیکلیک: مجموعه ای از تک نگاری ها) (جلد 58)

این کتاب به عنوان مکملی برای پیرازین ها، جلد 41 از سری شیمی ترکیبات هتروسیکلیک است. این مقاله ادبیات منتشر شده بین سال‌های 1979 و 2000 را پوشش می‌دهد و – همراه با جلد 41 – یک مرجع کامل و به‌روز برای شیمی‌دانان هتروسیکلیک ارائه می‌کند. این بر رویکردهای عملی شیمی پیرازین تأکید می‌کند، یک ضمیمه کامل از همه پیرازین‌های ساده تا سال 2000 ارائه می‌کند، و شامل پوشش دقیق موضوعات زیر است:

 • توضیحات سیستماتیک از همه مسیرهای مصنوعی اولیه به پیرازین‌ها
 • سایر مسیرهای آماده‌سازی به آلکیل پیرازین ها و واکنش های آنها
 • هالوژنوپیرازین ها و کاربردهای مصنوعی آنها
 • اکسی پیرازین ها و نام های بی اهمیت برای پیرازین های دارویی یا شیمیایی کشاورزی
 • تیوپیرازین ها
 • آمینو، نیترو و سایر پیرازین های مشابه و واکنش های آنها
 • پیرازین اسید کاری و مشتقات آنها

این مکمل دارای ارجاعات متقابل گسترده به جلد اصلی است و از نامگذاری شیمیایی مطابق با توصیه های فعلی IUPAC استفاده می کند.


This book serves as a supplement to The Pyrazines, Volume 41 of the Chemistry of Heterocyclic Compounds series. It covers the literature published between 1979 and 2000, and–together with Volume 41–provides a complete, up-to-date reference for heterocyclic chemists. It emphasizes practical approaches to pyrazine chemistry, offers a full appendix of all simple pyrazines up to 2000, and features detailed coverage of the following topics:

 • Systematic descriptions of all primary synthetic routes to pyrazines
 • Other preparative routes to alkylpyrazines and their reactions
 • Halogenopyrazines and their synthetic uses
 • Oxypyrazines and trivial names for pharmaceutical or agrochemical pyrazines
 • Thiopyrazines
 • Amino-, nitro-, and other similar pyrazines and their reactions
 • Pyrazinecarboxylic acids and their derivatives

The supplement features extensive cross-references to the original volume and uses chemical nomenclature as per current IUPAC recommendations

دانلود کتاب «شیمی ترکیبات هتروسیکلیک، مکمل اول (شیمی ترکیبات هتروسیکلیک: مجموعه ای از تک نگاری ها) (جلد 58)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.