کتاب الکترونیکی

کتابچه راهنمای کمیته حسابرسی

The Audit Committee Handbook

دانلود کتاب The Audit Committee Handbook (به فارسی: کتابچه راهنمای کمیته حسابرسی) نوشته شده توسط «Louis Braiotta Jr. – R. Trent Gazzaway – Robert Colson – Sridhar Ramamoorti»


اطلاعات کتاب کتابچه راهنمای کمیته حسابرسی

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Louis Braiotta Jr. – R. Trent Gazzaway – Robert Colson – Sridhar Ramamoorti

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 403

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780470560488 , 2009046293

نوبت چاپ: 5

توضیحات کتاب کتابچه راهنمای کمیته حسابرسی

من 19 سال عضو هیئت مدیره بوده ام – بیشتر در کمیته های حسابرسی. مطمئنا این یکی از بهترین کتاب هایی است که خوانده ام. اگرچه برخی از مطالب چندین بار تکرار می شوند – نویسنده می توانست بیش از 50 صفحه را ذخیره کند – این منبع مطمئناً منبع خوبی برای هر عضو هیئت مدیره است.


I have been a board member for 19 years – mostly on audit committees. This is surely one of the best book I have read. Although some contents are repeated several times – the author could have saved 50+ pages – this resource is surely a good reference material for any board member.

دانلود کتاب «کتابچه راهنمای کمیته حسابرسی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.