کتاب الکترونیکی

تمپلت ها و توضیح الگوهای پیچیده

Templets and the explanation of complex patterns

دانلود کتاب Templets and the explanation of complex patterns (به فارسی: تمپلت ها و توضیح الگوهای پیچیده) نوشته شده توسط «Michael J. Katz»


اطلاعات کتاب تمپلت ها و توضیح الگوهای پیچیده

موضوع اصلی: ابتدایی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: Michael J. Katz

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1986

تعداد صفحه: 138

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 9780521096027 , 0521096022

توضیحات کتاب تمپلت ها و توضیح الگوهای پیچیده

شکل یا پیکربندی خاص یک الگو از کجا می آید و چگونه از الگوی به الگوی دیگر انتشار می یابد؟ Templets and the Explanation of Complex Patterns زبانی طبیعی برای تجزیه و تحلیل چنین سوالاتی فراهم می کند. با استفاده از آن، نیروهای سازمانی که زیربنای ساخت هر الگوی هستند را می توان به دو دسته تقسیم کرد. اول، “قوانین جهانی” مونتاژ الگو، قوانین پیکربندی و محدودیت‌های ذاتی در بافت خود عناصر الگو وجود دارد. دوم، “معبد” وجود دارد – محدودیت های خارجی و موقعیتی که بر عناصر الگو تحمیل شده است. از منظر تمپلیت، الگوهای ساده را می توان مستقیماً با الگوهای پیچیده در تضاد قرار داد: اولی کاملاً توسط قوانین جهانی خود تعیین می شود، در حالی که دومی نیز به الگوهای گسترده نیاز دارد. الگوهای طبیعی در کل طیف از ساده تا پیچیده را در بر می گیرند و پیچیده ترین آنها شامل الگوهای تصادفی و بسیاری از الگوهای بیولوژیکی است.


Where does the particular form or configuration of a pattern come from, and how is it propagated from pattern to pattern? Templets and the Explanation of Complex Patterns provides a natural language for analysing such questions. Using it, the organisational forces that underlie the fabrication of any pattern can be divided into two classes. First, there are the ‘universal laws’ of pattern assembly, the configurational rules and constraints inherent within the fabric of the pattern elements themselves. Second, there are the ‘templets’ – external, situational constraints imposed on the pattern elements. From the perspective of templeting, simple patterns can be directly contrasted with complex patterns: the former are completely determined by their universal laws, whereas the latter also require extensive templets. Natural patterns range along the entire spectrum from simple to complex, and the most complex of these include both random patterns and many biological patterns.

دانلود کتاب «تمپلت ها و توضیح الگوهای پیچیده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.