نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی: مجموعه مقالات موسسه مطالعات پیشرفته ناتو در مورد نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی، مونترال، کبک، کانادا، 7-18 ژوئیه 2003 (NATO Science Series II: Phys Mathe) شیمی، جلد 207)

Structural Theory of Automata, Semigroups, and Universal Algebra: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Structural Theory of Automata, Semigroups and Universal Algebra, Montreal, Quebec, Canada, 7-18 July 2003 (NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Vol. 207)

دانلود کتاب Structural Theory of Automata, Semigroups, and Universal Algebra: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Structural Theory of Automata, Semigroups and Universal Algebra, Montreal, Quebec, Canada, 7-18 July 2003 (NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Vol. 207) (به فارسی: نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی: مجموعه مقالات موسسه مطالعات پیشرفته ناتو در مورد نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی، مونترال، کبک، کانادا، 7-18 ژوئیه 2003 (NATO Science Series II: Phys Mathe) شیمی، جلد 207)) نوشته شده توسط «M. Goldstein – Valery B. Kudryavtsev – Ivo G. Rosenberg»


اطلاعات کتاب نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی: مجموعه مقالات موسسه مطالعات پیشرفته ناتو در مورد نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی، مونترال، کبک، کانادا، 7-18 ژوئیه 2003 (NATO Science Series II: Phys Mathe) شیمی، جلد 207)

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: M. Goldstein – Valery B. Kudryavtsev – Ivo G. Rosenberg

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 448

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 9781402038150 , 1402038151

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی: مجموعه مقالات موسسه مطالعات پیشرفته ناتو در مورد نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی، مونترال، کبک، کانادا، 7-18 ژوئیه 2003 (NATO Science Series II: Phys Mathe) شیمی، جلد 207)

چندین مورد از مشارکت‌های این جلد، بسیاری از تعاملات و ارتباطات سودمند متقابل را بین سه حوزه عنوان ارائه می‌کند. توسعه آنها هدف اصلی مدرسه تابستانی ناتو ASI بود که در مونترال در سال 2003 برگزار شد. اگرچه برخی از ارتباطات، به عنوان مثال بین نیمه گروه ها و خودکارها، برای مدت طولانی شناخته شده بودند، توسعه آنها و بررسی آنها در یک جلد جدید است و امیدواریم برای آینده. جنبه دیگر تاکید بر نظریه ساختاری اتوماتا است که روش‌های ساخت اتوماتای ​​بزرگ از اتومات‌های کوچک را مطالعه می‌کند. این جلد همچنین دارای مشارکت در تحقیقات یا نظرسنجی های فعلی در سه حوزه است. یک مشارکت حتی کلون های جبر جهانی را با پیچیدگی محاسباتی علوم کامپیوتر مرتبط می کند. سه مشارکت خواننده را با تحقیق در بلوک شرق سابق آشنا می کند.


Several of the contributions to this volume bring forward many mutually beneficial interactions and connections between the three domains of the title. Developing them was the main purpose of the NATO ASI summerschool held in Montreal in 2003. Although some connections, for example between semigroups and automata, were known for a long time, developing them and surveying them in one volume is novel and hopefully stimulating for the future. Another aspect is the emphasis on the structural theory of automata that studies ways to construct big automata from small ones. The volume also has contributions on top current research or surveys in the three domains. One contribution even links clones of universal algebra with the computational complexity of computer science. Three contributions introduce the reader to research in the former East block.

دانلود کتاب «نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی: مجموعه مقالات موسسه مطالعات پیشرفته ناتو در مورد نظریه ساختاری اتوماتها، نیمه گروه ها و جبر جهانی، مونترال، کبک، کانادا، 7-18 ژوئیه 2003 (NATO Science Series II: Phys Mathe) شیمی، جلد 207)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.