کتاب الکترونیکی

روش های تصادفی در اقتصاد و امور مالی

Stochastic methods in economics and finance

دانلود کتاب Stochastic methods in economics and finance (به فارسی: روش های تصادفی در اقتصاد و امور مالی) نوشته شده توسط «A.G. Malliaris – W.A. Brock»


اطلاعات کتاب روش های تصادفی در اقتصاد و امور مالی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: NH

نویسنده: A.G. Malliaris – W.A. Brock

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1982

تعداد صفحه: 317

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 9780444862013 , 0444862013

توضیحات کتاب روش های تصادفی در اقتصاد و امور مالی

تئوری و کاربرد انواع تکنیک های ریاضی در اقتصاد در این جلد ارائه شده است. موضوعات مورد بحث عبارتند از: روش‌های مارتینگل، فرآیندهای تصادفی، توقف بهینه، مدل‌سازی عدم قطعیت با استفاده از فرآیند وینر، لمای Itô’s به عنوان ابزاری برای محاسبه تصادفی، و حقایق اساسی در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی. مفهوم توانایی تصادفی و روش های کنترل تصادفی مورد بحث قرار می گیرد و استفاده از آنها در تئوری اقتصادی و مالی با کاربردهای متعدد نشان داده شده است. برنامه های کاربردی تحت پوشش عبارتند از: معاملات آتی، قیمت گذاری، جستجوی شغل، نظریه سرمایه تصادفی، رشد اقتصادی تصادفی، فرضیه انتظارات منطقی، یک مدل اقتصاد کلان تصادفی، شرکت رقابتی تحت عدم قطعیت قیمت، نظریه قیمت گذاری گزینه بلک شولز، مصرف بهینه و قوانین سبد، تقاضا برای اوراق قرضه شاخص، ساختار مدت نرخ بهره، تعدیل ریسک بازار در ارزیابی پروژه، تقاضا برای مانده های نقدی و یک مدل قیمت گذاری دارایی.


Theory and application of a variety of mathematical techniques in economics are presented in this volume. Topics discussed include: martingale methods, stochastic processes, optimal stopping, the modeling of uncertainty using a Wiener process, Itô’s Lemma as a tool of stochastic calculus, and basic facts about stochastic differential equations. The notion of stochastic ability and the methods of stochastic control are discussed, and their use in economic theory and finance is illustrated with numerous applications. The applications covered include: futures, pricing, job search, stochastic capital theory, stochastic economic growth, the rational expectations hypothesis, a stochastic macroeconomic model, competitive firm under price uncertainty, the Black-Scholes option pricing theory, optimum consumption and portfolio rules, demand for index bonds, term structure of interest rates, the market risk adjustment in project valuation, demand for cash balances and an asset pricing model.

دانلود کتاب «روش های تصادفی در اقتصاد و امور مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.