کتاب الکترونیکی

آمار افراط: نظریه و کاربردها

Statistics of Extremes: Theory and Applications

دانلود کتاب Statistics of Extremes: Theory and Applications (به فارسی: آمار افراط: نظریه و کاربردها) نوشته شده توسط «Jan Beirlant – Yuri Goegebeur – Johan Segers – Jozef Teugels – Daniel De Waal – Chris Ferro»


اطلاعات کتاب آمار افراط: نظریه و کاربردها

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Jan Beirlant – Yuri Goegebeur – Johan Segers – Jozef Teugels – Daniel De Waal – Chris Ferro

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 504

حجم کتاب: 9 مگابایت

کد کتاب: 9780471976479 , 0471976474

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب آمار افراط: نظریه و کاربردها

تحقیقات در تجزیه و تحلیل آماری مقادیر شدید در دهه گذشته رونق گرفته است: مدل‌های احتمال جدید، استنتاج و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها معرفی شده‌اند. و زمینه های کاربردی جدید مورد بررسی قرار گرفته است. Statistics of Extremes به طور جامع طیف گسترده ای از مدل ها و حوزه های کاربردی، از جمله ریسک و بیمه را پوشش می دهد: حوزه اصلی مورد علاقه و ارتباط با نظریه ارزش افراطی. مطالعات موردی با ارائه یک توازن خوب از تئوری و کاربرد هر مدل مورد بحث، با ترکیب بسیاری از مثال‌ها و نمودارهای مصور داده‌ها، معرفی می‌شوند. بخش آخر کتاب چند موضوع پیشرفته جالب را پوشش می‌دهد، از جمله سری‌های زمانی، رگرسیون، مدل‌سازی چند متغیره و بیزی افراط‌ها، که استفاده از آنها پتانسیل بسیار زیادی دارد.


Research in the statistical analysis of extreme values has flourished over the past decade: new probability models, inference and data analysis techniques have been introduced; and new application areas have been explored. Statistics of Extremes comprehensively covers a wide range of models and application areas, including risk and insurance: a major area of interest and relevance to extreme value theory. Case studies are introduced providing a good balance of theory and application of each model discussed, incorporating many illustrated examples and plots of data. The last part of the book covers some interesting advanced topics, including  time series, regression, multivariate and Bayesian modelling of extremes, the use of which has huge potential.

 

دانلود کتاب «آمار افراط: نظریه و کاربردها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.