کتاب الکترونیکی

قوانین سرانگشتی آماری

Statistical Rules of Thumb

دانلود کتاب Statistical Rules of Thumb (به فارسی: قوانین سرانگشتی آماری) نوشته شده توسط «Gerald van Belle»


اطلاعات کتاب قوانین سرانگشتی آماری

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-Interscience

نویسنده: Gerald van Belle

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 304

حجم کتاب: 13 مگابایت

کد کتاب: 9780470144480 , 9780470377956 , 0470144483

نوبت چاپ: 2nd

توضیحات کتاب قوانین سرانگشتی آماری

Statistical Rules of Thumb, Second Edition قواعد ساده ای را گردآوری می کند که به طور گسترده قابل اجرا، قوی و ظریف هستند و هر کدام مفاهیم کلیدی آماری را در بر می گیرد. این کتاب راهنما چارچوبی برای در نظر گرفتن سوالات آماری مانند حجم نمونه و طراحی آزمایش ها ارائه می دهد. این کتاب با توضیح توجیه هر قانون، احتمالات مختلفی را بیان می کند که آماردانان باید هنگام طراحی و انجام یک مطالعه یا تجزیه و تحلیل داده های آن به آن فکر کنند. این چارچوبی را برای در نظر گرفتن جنبه هایی از کار آماری مانند: تصادفی بودن و مدل های آماری فراهم می کند. اندازهی نمونه؛ کوواریاسیون؛ همهگیرشناسی؛ مطالعات زیست محیطی؛ طراحی، انجام و تجزیه و تحلیل مطالعات؛ کلمات، جداول و نمودارها؛ و مشاوره قوانین سرانگشتی جدید شامل موارد زیر است: اندازه نمونه برای نسبت میانگین. مقادیر P بسیار غیر معنی دار بسیار مهم هستند. تقسیم بندی متغیرهای پیوسته برای تجزیه و تحلیل نسبت شانس. و برای به دست آوردن مزیت در ANCOVA، همبستگی ها باید قابل توجه باشند. برخی از قوانین برای ویرایش جدید، یعنی اندازه نمونه برای ریسک نسبی و اندازه نمونه برای درصد تغییر اصلاح شده است. علاوه بر این، منابع تکمیل شده و به روز شده و گسترش یافته است.


Statistical Rules of Thumb, Second Edition compiles simple rules that are widely applicable, robust, and elegant, and each captures key statistical concepts. This handbook provides a framework for considering statistical questions such as sample size and design of experiments. Explaining the justification for each rule, this book conveys the various possibilities that statisticians must think of when designing and conducting a study or analyzing its data. It provides a framework for considering such aspects of statistical work such as: randomness and statistical models; sample size; covariation; epidemiology; environmental studies; designing, conducting, and analyzing studies; words, tables, and graphs; and consulting. New rules of thumb are included such as: Sample size for ratios of means; Very non-significant P-values are very significant; Dichotomize continuous variables for odds ratio analysis; and Correlations need to be substantial to gain advantage in ANCOVA. Some rules have been revised for the new edition, i.e. sample size for relative risk and sample size for percentage change. In addition, the references have been completed updated and expanded.

دانلود کتاب «قوانین سرانگشتی آماری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.