کتاب الکترونیکی

هندسه کره و گروه منسجم در فضای تابع

Sphere Geometry and the Conformal Group in Function Space

دانلود کتاب Sphere Geometry and the Conformal Group in Function Space (به فارسی: هندسه کره و گروه منسجم در فضای تابع) نوشته شده توسط «Barnett I. A. – Nathan D.»


اطلاعات کتاب هندسه کره و گروه منسجم در فضای تابع

موضوع اصلی: هندسه و توپولوژی

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Barnett I. A. – Nathan D.

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1932

تعداد صفحه: 4

حجم کتاب: 1 مگابایت

دانلود کتاب «هندسه کره و گروه منسجم در فضای تابع»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.