کتاب الکترونیکی

Solanaceae و Convolvulaceae: متابولیت‌های ثانویه: بیوسنتز، کموتاکسونومی، اهمیت بیولوژیکی و اقتصادی

Solanaceae and Convolvulaceae: Secondary Metabolites: Biosynthesis, Chemotaxonomy, Biological and Economic Significance

دانلود کتاب Solanaceae and Convolvulaceae: Secondary Metabolites: Biosynthesis, Chemotaxonomy, Biological and Economic Significance (به فارسی: Solanaceae و Convolvulaceae: متابولیت‌های ثانویه: بیوسنتز، کموتاکسونومی، اهمیت بیولوژیکی و اقتصادی) نوشته شده توسط «Eckart Eich»


اطلاعات کتاب Solanaceae و Convolvulaceae: متابولیت‌های ثانویه: بیوسنتز، کموتاکسونومی، اهمیت بیولوژیکی و اقتصادی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Eckart Eich

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 644

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 3540745408 , 9783540745402

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب Solanaceae و Convolvulaceae: متابولیت‌های ثانویه: بیوسنتز، کموتاکسونومی، اهمیت بیولوژیکی و اقتصادی

این کتاب راهنمای جامع و میان رشته‌ای، نمای چشم‌انداز دو قرن تحقیق بر روی متابولیت‌های ثانویه دو خانواده بزرگ Solanales، Solanaceae و Convolvulaceae را ارائه می‌دهد. بر اساس اصول بیوسنتزی آنها، وقوع و ساختارهای شیمیایی تقریباً همه متابولیت‌های ثانویه شناخته شده پوشیده شده است، که در صدها گونه وحشی و همچنین کشت‌شده سولاناسه و غبغب یافت می‌شوند. علاوه بر بیوسنتز، اهمیت دارویی، سم شناسی، اتنوبوتانیکی، اکولوژیکی و اقتصادی متابولیت ها مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این کتاب، توصیف فردی فیتوشیمیایی گونه های Solanales در سطح گونه است. گونه‌ها در چارچوب‌های طبقه‌بندی سنتی و مبتنی بر فیلوژنی مولکولی ادغام می‌شوند. این اجازه می دهد تا یک بحث مفصل در مورد روابط شیمی تاکسونومیک با توجه به تمام سطوح تاکسون تا مرتبه انجام شود. متن با 83 عکس رنگی فوق العاده از گیاهان Solanales تکمیل شده است.


This comprehensive and interdisciplinary handbook provides a bird’s-eye view of two centuries of research on secondary metabolites of the two large Solanales families, Solanaceae and Convolvulaceae. Arranged according to their biosynthetic principles, the occurrence and chemical structures of almost all known individual secondary metabolites are covered, which are found in hundreds of wild as well as cultivated solanaceous and convolvulaceous species. In addition to the biosynthesis, the pharmacological, toxicological, ethnobotanical, ecological, and economic significance of the metabolites is treated. A major aim of this book is the individual phytochemical characterization of the Solanales taxa on the species level. Species are integrated into frameworks of traditional and molecular phylogeny-based classifications. This allows a detailed discussion of chemotaxonomic relationships with regard to all taxon levels up to the order. The text is supplemented by 83 superb color photos of Solanales plants.

دانلود کتاب «Solanaceae و Convolvulaceae: متابولیت‌های ثانویه: بیوسنتز، کموتاکسونومی، اهمیت بیولوژیکی و اقتصادی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.