کتاب الکترونیکی

توابع شینتانی زتا

Shintani Zeta functions

دانلود کتاب Shintani Zeta functions (به فارسی: توابع شینتانی زتا) نوشته شده توسط «Akihiko Yukie»


اطلاعات کتاب توابع شینتانی زتا

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: Akihiko Yukie

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1994

تعداد صفحه: 351

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780521448048 , 0521448042

توضیحات کتاب توابع شینتانی زتا

نظریه فضاهای برداری پیش همگن موضوعی نسبتاً جدید است اگرچه منشأ آن را می توان از طریق آثار سیگل تا گاوس جستجو کرد. این اولین کتاب در مورد این موضوع است و نشان دهنده مطالعه عمیق نویسنده از فضاهای برداری پیش همگن است. در اینجا هدف نویسنده تعمیم رویکرد شینتانی از منظر نظریه هندسی ثابت است و در برخی موارد خاص نه تنها ساختار قطب بلکه بخش اصلی تابع زتا را نیز تعیین می‌کند.


The theory of prehomogeneous vector spaces is a relatively new subject although its origin can be traced back through the works of Siegel to Gauss. This is the first book on this topic, and represents the author’s deep study of prehomogeneous vector spaces. Here the author’s aim is to generalize Shintani’s approach from the viewpoint of geometric invariant theory, and in some special cases he also determines not only the pole structure but also the principal part of the zeta function.

دانلود کتاب «توابع شینتانی زتا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.